piątek, 17 lipca 2020

Zawiadomienie osób pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt PK III WZ Ds 43.2020 (materiały wyłączone z postępowania o sygn. akt PK III WZ Ds 8.2016) o skierowaniu w dniu 15 lipca 2020 roku aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi

Zawiadomienie osób pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt PK III WZ Ds     43.2020 (materiały wyłączone z postępowania o sygn. akt PK III WZ Ds 8.2016) o skierowaniu w dniu 15 lipca 2020 roku aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 roku, wyłączył z prowadzonego postępowania PK III Ds 8.2016, do odrębnego rozpoznania, materiały w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, polegających na dokonaniu ponad stu kradzieży i kradzieży z włamaniem zestawów ciężarowych z ładunkiem, o znacznej wartości – to jest przestępstw z art. 258 § 1 k.k., 279 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne. Materiały zostały zarejestrowane za sygn. PK III WZ Ds 43.2020.

W dniu 14 lipca 2020 roku wydano postanowienie o zamknięciu śledztwa PK III WZ Ds 43.2020.

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. w zw. z art. 334 § 3 k.p.k. Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi informuje, że w dniu 15 lipca 2020 roku skierował akt oskarżenia w niniejszej sprawie do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zawarte jest aktualne pouczenie dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym uwzględniające zmiany procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Łódzki Wydział Zamiejscowy

Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Prokuratury Krajowej w Łodzi

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-17
Data udostępnienia informacji: 2020-07-16
Liczba odsłon: 893