wtorek, 19 października 2010

Zespół Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym

Zespół Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym

  Prokurator Generalny – Andrzej Seremet powołał Zespoł Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym (dalej: Zespół).      W  skład Zespołu wchodzi siedem osób, w tym sześciu przedstawicieli nauki specjalizujących się w problematyce ofiar przestępstw oraz prokurator  powołany przez Prokuratora Generalnego jako jego przedstawiciel.      W skład Rady pierwszej kadencji wchodzą:

Prokurator Generalny – Andrzej Seremet powołał Zespoł Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym (dalej: Zespół)

W skład Zespołu wchodzi siedem osób, w tym sześciu przedstawicieli nauki specjalizujących się w problematyce ofiar przestępstw oraz prokurator powołany przez Prokuratora Generalnego jako jego przedstawiciel.

W skład Rady pierwszej kadencji wchodzą:

– prof. dr hab. Ewa Bieńkowska – kierownik Katedry Prawa Karnego wWyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. profesora Edwarda Lipińskiego wKielcach,

– prof. dr hab. Tadeusz Cielecki – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego iWyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownik Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Opolskiego,

– prof. dr hab. Cezary Kulesza – kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku,

– prof. dr hab. Monika Płatek – kierownik Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

– dr Wojciech Zalewski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego iWykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego,

– prof. dr hab. Eleonora Zielińska – kierownik Katedry Prawa Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

– prokurator Lidia Mazowiecka – jako przedstawiciel Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z decyzja Prokuratora Generalnego do zadań Zespołu należy:

  1. analiza obowiązujących regulacji prawnych kształtujących sytuację ofiar przestępstw,
  2. przygotowywanie propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych służących lepszej ochronie interesów ofiar przestępstw,
  3. opiniowanie i konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ofiar przestępstw,
  4. przygotowanie projektu programu szkolenia prokuratorów na temat wiktymologii imiędzynarodowych standardów postępowania zofiarami przestępstw,
  5. przygotowanie projektów standardów postępowania prokuratorów z ofiarami przestępstw.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-19
Data udostępnienia informacji: 2010-10-19
Liczba odsłon: 1 410