środa, 06 czerwca 2018

Zlikwidowano kolejne plantacje marihuany

Zlikwidowano kolejne plantacje marihuany

Na przełomie maja i czerwca 2018 roku Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Rzeszowie, przy wsparciu funkcjonariuszy KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie i CBŚP przeprowadził realizacje, które pozwoliły na likwidację kolejnych, dwóch plantacji marihuany.

Blisko 4 tysiące krzewów konopi i ponad 60 kilogramów marihuany

29 maja 2018 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego ujawniono plantację, na której przedmiotem uprawy było co najmniej 2740 roślin konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Na miejscu prowadzenia uprawy zabezpieczono około 13,3 kilograma środka odurzającego w postaci marihuany. W toku prowadzonych czynności zatrzymano 3 osoby, w tym właściciela budynku, w którym znajdowała się plantacja oraz 2 obywateli wietnamskich, którzy zajmowali się pielęgnowaniem uprawianych konopi.

Kolejne czynności realizowane były w dniu 1 czerwca 2018 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ich wyniku ujawniono plantację, na której uprawiano co najmniej 1139 żywych roślin konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Na miejscu prowadzenia uprawy zabezpieczono około 50,2 kilograma środka odurzającego w postaci marihuany. Na ujawnionej plantacji zatrzymano mężczyznę obywatelstwa wietnamskiego, który zajmował się pielęgnowaniem uprawianych konopi.

Tymczasowe aresztowania wobec zatrzymanych

Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych.

Przeprowadzone realizacje to kolejny etap śledztwa Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na prowadzeniu upraw konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znaczne ilości ziela konopi, a następnie wytwarzania z nich znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany.

W toku śledztwa już w styczniu 2018 roku , w wyniku realizacji czynności procesowych na terenie województwa śląskiego, ujawniono plantację obejmującą 1386 żywych roślin konopi innych niż włókniste oraz zabezpieczono około 80 kilogramów środka odurzającego w postaci marihuany.

3 plantacje, ponad 5 tysięcy krzewów i 143,5 kilograma marihuany

Łącznie w toku śledztwa zlikwidowano 3 plantacje obejmujące 5265 krzewów konopi i zabezpieczono około 143,5 kilograma marihuany.  Śledztwo aktualnie prowadzone jest przeciwko 8 osobom, w tym 4 obywatelom Polski oraz 4 obywatelom Wietnamu, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uprawy konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znacznej ilości ziela konopi, a następnie wytwarzania z nich znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany. Wobec 7 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast jeden z podejrzanych objęty jest dozorem policji.

Sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-06-06
Data udostępnienia informacji: 2018-06-06
Liczba odsłon: 6 896