poniedziałek, 29 marca 2021

7 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji przetargów w wojsku

7 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji przetargów w wojsku

24 marca 2021 roku, na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej zatrzymali siedem osób, w tym czynnego żołnierza Wojska Polskiego oraz żołnierza rezerwy. Wśród zatrzymanych jest również pięciu przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej.

Czynności realizowane były na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów na rzecz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zakres zarzutów

Prokurator przedstawił st. chor. sztab. rez. Arturowi P. oraz mjr Dominkowi K. zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych oraz wejścia w porozumienie z innymi osobami i ujawnienia im jako osobom nieuprawnionym informacji służbowych. Usłyszeli oni również zarzuty złożenia fałszywych oświadczeń oraz przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa.

Pozostali podejrzani tj. osoby cywilne prowadzące działalność gospodarczą i przedstawiciele spółek handlowych, usłyszeli zarzuty wejścia w porozumienie z funkcjonariuszami publicznymi, w związku z przetargami realizowanymi przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz uzyskania jako osoby nieuprawnione informacji o planowanych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień. Ponadto dwóm z nich  prokurator zarzucił wręczenie korzyści majątkowej.

Środki zapobiegawcze

Wobec Artura P. i Dominika K. sądy na wniosek prokuratora zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem pozostałych podejrzanych, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 35 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Podejrzanym grozi kara do10 lat pozbawienia wolności.

Zamówienia publiczne na ponad 10 milionów złotych

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym materiały z kontroli Służby Kontrwywiadu Wojskowego ustalono, że w latach 2018 -2019 żołnierze zawodowi Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu dopuścili się szeregu przestępstw w związku z planowanymi oraz prowadzonymi w tej jednostce postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, wchodząc w tym celu w porozumienie z wykonawcami, przyjmując korzyści majątkowe oraz składając nieprawdziwe oświadczenia. Wskazane zamówienia publiczne dotyczą między innymi zakupu środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii, których wartość przekracza 10 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29
Data udostępnienia informacji: 2021-03-29
Liczba odsłon: 941