czwartek, 20 września 2018

Akt oskarżenia dotyczący nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi

Akt oskarżenia dotyczący nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P., Arturowi L. oraz Michałowi K., którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw związanych z produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi.

Zakres zarzutów 

Zarzuty objęte aktem oskarżenia związane są z prowadzoną przez oskarżonych w okresie od października do grudnia 2017 roku, działalnością polegającą na wytwarzaniu i obrocie, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów i zastosowania wymaganych procedur, wyrobów tytoniowych w postaci krajanki w ilości ponad 5 tysięcy kilogramów oraz papierosów oznaczonych bez uprawnienia nielegalnie skopiowanymi znakami towarowymi znanych producentów w ilości co najmniej 121 tysięcy sztuk.

Skarb Państwa narażony na uszczuplenie w łącznej kwocie ponad 5 milionów złotych

Z ustaleń przeprowadzonego w niniejszej sprawie śledztwa wynika, że oskarżeni uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. Jednocześnie uchylając się od opodatkowania, zarówno w zakresie podatku akcyzowego, jak i VAT, narazili Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe o wartości nie mniejszej niż 4 093 819 złotych w zakresie podatku akcyzowego oraz 1 153 102 złotych w zakresie podatku VAT.

Dobrowolnie poddali się karze

W świetle zebranych w ramach postępowania przygotowawczego dowodów podejrzani przyznali się do przedstawionych im zarzutów oraz wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. 

Do aktu oskarżenia prokurator załączył wniosek o wymierzenie oskarżonym kar roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby trzech lat oraz m.in. orzeczenie dozoru kuratora sądowego oraz obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. 

Prokurator zawnioskował dodatkowo o wymierzenie kar grzywny, a także orzeczenie przepadku osiągniętych korzyści majątkowych oraz przepadku przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa w postaci urządzeń, narzędzi, opakowań oraz wytworzonych wyrobów tytoniowych.

Zabezpieczenie majątkowe w kwocie blisko 70 tysięcy złotych

Celem zabezpieczenia kar i środków o charakterze majątkowym w toku śledztwa zabezpieczono m.in. maszyny i urządzenia o wartości blisko 70 tysięcy złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji: 2018-09-20
Liczba odsłon: 410