poniedziałek, 29 października 2018

Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi

Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowa­ła do Sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Męż­czyźnie zarzucono narażenie 34-letniej pacjentki tego szpitala na bezpośrednie nie­bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pacjentka zmarła

W toku postępowania prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ustalił, że w czerwcu 2016 roku oskarżony pełnił dyżur w szpitalu na Bloku Porodowym, na którym prze­bywała 34-letnia kobieta. Oskarżony przeprowadził cesarskie cięcie pacjentki, z uwagi na nieprawidłowości w przebiegu porodu. Zabieg przebiegał bez komplikacji, a w jego wyniku urodziła się zdrowa dziewczynka.

Jak ustalili prokuratorzy stan pacjentki systematycznie pogarszał się i w konsekwencji zo­stała ona przekazana na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, gdzie doszło do za­trzymania krążenia. W czasie reanimacji, przeprowadzono u niej reoperację. Pomimo przywrócenia krążenia, stan pacjentki był krytyczny, a po ponownym zatrzymaniu krążenia, pomimo podjętych czynności resuscytacyjnych, kobieta zmarła.

Prokurator zasięgnął opinii biegłych

W toku postępowania prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu na podstawie opinii powołanych w sprawie biegłych, ustalił, że pogarszający się stan pacjentki wskazywał na pogłębiający się u niej wstrząs krwo­toczny, co winno skutkować szybką diagnostyką określającą jego przyczynę. Zwłoka w leczeniu operacyjnym doprowadziła do rozwinięcia pełnoobjawowego wstrząsu, który w konsekwencji skutkował nagłym zatrzymaniem krążenia. Zdaniem biegłych, właściwe postępowanie w godzinach wcześniejszych, dawało szansę uniknąć u pa­cjentki rozwoju wstrząsu krwotocznego, a na pewno realnie zmniejszyłoby jego ryzy­ko.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-28
Liczba odsłon: 767