środa, 19 grudnia 2018

Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce Koleje Śląskie

Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce Koleje Śląskie

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia obejmujący pięć osób, w tym byłego prezesa i wiceprezesa oraz pracownika spółki Koleje Śląskie oraz byłego prezesa firmy Inteko sp. z o.o. Aktem oskarżenia objęto także Prezesa firmy, która była kontrahentem spółki Koleje Śląskie.

Zarzuty objęte aktem oskarżenia

Wszyscy oskarżeni odpowiedzą za przestępstwo polegające na udziale w zmowach przetargowych na dostawę taboru kolejowego. Nadto byłym członkom zarządu Kolei Śląskich zarzucono także przestępstwo niegospodarności związane z wyrządzeniem szkody w kwocie 43 milionów złotych w mieniu takich podmiotów jak: Koleje Śląskie sp. z o.o., Inteko sp. z o.o., GPW S.A. oraz GPW Dystrybucja sp. z o.o.

Były Prezes Inteko sp. z o.o. odpowie także za niegospodarność, gdzie kwota szkody oszacowana została na  51 milionów złotych, jak również odpowie za przywłaszczenie mienia o wartości 7 milionów złotych tj. czterech spalinowych zespołów trakcyjnych.

Ustalenia śledztwa

Zarzuty aktu oskarżenia mają związek głównie z przetargami organizowanymi przez spółkę Koleje Śląskie jesienią 2012 roku na dostawę taboru kolejowego. W związku z prowadzonymi przez Koleje Śląskie postępowaniami przetargowymi w 2012 roku doszło do licznych nieprawidłowości. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż oskarżeni jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, ustalili  pomiędzy sobą jakie mają być parametry pojazdów będących przedmiotem przetargu. Ustalili je w taki sposób aby preferować firmę zewnętrzną biorącą udział w zmowie przetargowej.

Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują także, iż oskarżeni zawarli niezgodne z prawem ,,pozorne’’ umowy pozwalające na pozyskanie źródeł finansowania dla firmy zewnętrznej będącej dostawcą taboru kolejowego. Uzyskanie tych pieniędzy było niezbędne aby późniejszy dostawca taboru kolejowego  mógł stanąć w przetargu tzn. po pierwsze by miał środki niezbędne do nabycia, modernizacji pojazdów, a po drugie  uregulował zaległości wobec ZUS i US.

Zarzuty niegospodarności mają natomiast związek z podejmowanymi niekorzystnymi  i nieekonomicznymi decyzjami w związku z prowadzoną procedurą zamówień publicznych. Przykładowo dotyczą one świadomego nabycia wagonów bez stosownych atestów, co doprowadziło do sytuacji, że nie można było użytkować tych wagonów, a   pomimo tego spółka Koleje Śląskie płaciła czynsz za te urządzenia. Dotyczą również nieuzasadnionego podpisania umowy kredytowej przez spółkę Inteko z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału  firmy zewnętrznej w przetargu.

Środki zapobiegawcze

Oskarżeni, poza pracownikiem spółki Koleje Śląskie, nie przyznali się do postawionych im zarzutów. Wobec części oskarżonych stosowne są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20.000 złotych do 200.000 złotych oraz dozoru policji.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Data udostępnienia informacji: 2018-12-18
Liczba odsłon: 817