piątek, 28 czerwca 2019

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 30 osobom. Większość z nich oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie szeregu przestępstw, w tym karnoskarbowych, a także oszustw, podrabiania dokumentów i posłużenia się takimi dokumentami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę i posługiwania się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w następstwie przeprowadzania nierzetelnych transakcji wewnątrzunijnego obrotu asortymentem stalowym, w szczególności prętami żebrowanymi.

Grupa działała na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami

W toku śledztwa prokuratorzy zebrali materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji finansowo-księgowej i transportowej. Przesłuchano blisko pół tysiąca świadków, pozyskano opinie biegłych z zakresu księgowości, informatyki, badań pisma ręcznego, a nadto szereg analiz przepływu środków na rachunkach bankowych. W sprawie koniecznym było wykonanie na szeroką skalę czasochłonnych, ale niezwykle istotnych i kluczowych dla sprawy czynności dowodowych poza granicami kraju. Większość z tych czynności wykonywano na ternie Unii Europejskiej, ale także na terenie Izraela, Ukrainy i Rosji. Uzyskano także z właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej decyzje dotyczące wymiaru zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT dla poszczególnych podmiotów objętych śledztwem.

Na postawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że na ternie Małopolski od stycznia 2008r. do grudnia 2010r. działała zorganizowana grupa zajmująca się popełnianiem przestępstw związanych przede wszystkim z wyłudzaniem VAT-u. Trzon grupy stanowili przedsiębiorcy prowadzący na terenie Małopolski działalność gospodarczą w zakresie obrotu stalą. Grupa wyłudziła łącznie blisko 19 mln złotych tytułem zwrotu podatku VAT.

W toku śledztwa prokurator zabezpieczył, na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym, mienie podejrzanych o wartości ponad 22 mln złotych.

Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-28
Data udostępnienia informacji: 2019-06-28
Liczba odsłon: 631