wtorek, 25 września 2018

Akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi

Akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 32 -letniemu Łukaszowi T., 22-letniemu Łukaszowi J. oraz 35-letniemu Wojciechowi J., którym zarzuca się m.in. popełnienie wspólnie i w porozumieniu zbrodni określonej w artykule 189a par. 1 kodeksu karnego. Czyn polegał na wykorzystaniu 55 -letniego mężczyzny do prac przymusowych na terenie jednego z gospodarstw rolnych.

Oskarżeni zmuszali pokrzywdzonego do pracy

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy w toku śledztwa ustaliła, że  oskarżeni wykorzystali krytyczną sytuację życiową pokrzywdzonego m.in. brak stałego miejsca zamieszkania, brak zatrudnienia, zły stan zdrowia i nakłonili go do zamieszkania w prowadzonym przez nich gospodarstwie. Mężczyzna był tam zmuszany przez oskarżonych do nieodpłatnej pracy o charakterze przymusowym, w warunkach uwłaczających godności człowieka. Prokuratura w trakcie postępowania ustaliła, że wobec pokrzywdzonego stosowane były zarówno groźby pozbawienia życia i zdrowia, jak i przemoc fizyczna. Ponadto oskarżeni pozbawili go swobody przemieszczania się – m.in. zamykano go w kontenerze i części ładunkowej pojazdu, a także wielokrotnie udaremniano oddalenie się z miejsca przymusowej pracy.

Po niemal roku pokrzywdzonemu udało się uciec od oskarżonych i ukryć się u członków rodziny. Oskarżeni podjęli próbę jego odnalezienia i ponownego zmuszenia go do pacy. Wdarli się do domu należącego do członków rodziny pokrzywdzonego, kierowali wobec nich groźby i naruszyli ich nietykalność cielesną. Za powyższe zachowania usłyszeli zarzuty z art. 193, 217 par. 1 oraz 190 par 1 kodeksu karnego.

Ponadto w toku przeszukania na posesji należącej do oskarżonych zabezpieczono ponad 240 kilogramów tzw. krajanki tytoniowej oraz maszynę służącą do rozdrabniania tytoniu. Tym samym oskarżeni usłyszeli również zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Wobec oskarżonych był stosowany areszt

W trakcie śledztwa na wniosek prokuratora wobec Łukasza T. i Łukasza J. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec Wojciecha J. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Przestępstwo kwalifikowane z artykułu 189a par. 1 kodeksu karnego jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24
Liczba odsłon: 404