poniedziałek, 28 stycznia 2019

Akt oskarżenia w sprawie oszustw podatkowych oraz nielegalnego obrotu suszem tytoniowym

Akt oskarżenia w sprawie oszustw podatkowych oraz nielegalnego obrotu suszem tytoniowym

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, działającym w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Ustalenia śledztwa 

Jak wynika z dowodów zgromadzonych przez prokuraturę i funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju. Działalnością grupy kierował 45 – letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy.

Usłyszeli łącznie 72 zarzuty 

Oskarżeni to w większości mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego. Stanęli oni pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kodeksu karnego) i kierowania taką grupą (258 § 3 kodeksu karnego) oraz wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów złotych ( art. 63 § 2 kodeksu karnego skarbowego, 65 § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Ponadto oskarżonym zarzuca się również ujmowanie w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu stretch, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy złotych.

Akt oskarżenia obejmuje również zarzuty „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów złotych pochodzących z wyżej opisanych przestępstw.

Kierujący grupą przestępczą odpowie również za 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekraczająca 5 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze

W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Łącznie milion złotych zabezpieczonego mienia

W toku postępowania podęto szereg działań mających na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. Na poczet grożących sprawcom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona złotych. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28
Liczba odsłon: 472