czwartek, 18 lipca 2019

Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem artykułami akcyzowymi

Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem artykułami akcyzowymi

Prokurator Okręgowy w Szczecinie 28 czerwca 2019 r. skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dziewiętnastu członkom zorganizowanej grupy przestępczej popełniającym przestępstwa skarbowe polegające na uszczupleniu należności publicznoprawnych wynikających z dokonywania transakcji wyrobami akcyzowymi. Śledztwo w tej sprawie nadzorował Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, a prowadzili funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obracali olejem uszczuplając podatek akcyzowy i VAT

Mechanizm działania grupy polegał na nabywaniu na terenie Niemiec oleju napędowego, a następnie mieszaniu go z innymi substancjami chemicznymi w ten sposób, że wytworzona substancja nie spełniała wymagań jakościowych dla oleju napędowego. Następnie tak zmieszany olej deklarowany był przed organami podatkowymi jako tzw. olej formowy, objęty na terenie Niemiec stawką akcyzy 0% i transportowany do Polski, gdzie podlegał dalszej dystrybucji i sprzedaży jako olej napędowy. Jednocześnie członkowie grupy przy wykorzystaniu w tym celu powołanych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Polski oraz innych krajów w tym Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Cypru deklarowali dokonywanie transakcji trójstronnych polegających na nabyciu produktu ropopochodnego na terytorium Niemiec i jego natychmiastowym zbyciu podmiotom trzecim działającym poza granicami Polski.

Wielomilionowe straty Skarbu Państwa

Wskutek powyższego działania w toku śledztwa ustalono uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie 17 milionów złotych oraz podatku VAT w kwocie co najmniej 7,5 miliona złotych.
Ponadto oskarżeni po dokonaniu uszczupleń w podatku akcyzowym podjęli działania mające na celu utrudnienie lub udaremnienie stwierdzenia przez organy podatkowe oraz organy ścigania faktu pochodzenia uzyskanych korzyści majątkowych z przestępstwa poprzez dokonywanie transakcji bankowych wskazujących, iż przelewane środki pochodziły ze sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży oleju formowego, podczas gdy transakcje te w rzeczywistości nie miały miejsca.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane z art. 258 kk, 299 par. 1 i 5 w zw. z art. 65 kk, art. 271 i 273 kk, a także z ustawy karnej skarbowej tj. z art. 54 par 1 kks, 56 par. 1 kks, 73a par. 1 kks oraz 62 par 2 kks. Grozi im kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-18
Data udostępnienia informacji: 2019-07-18
Liczba odsłon: 803