poniedziałek, 03 grudnia 2018

Akt oskarżenia w wieńczący wielopodmiotowe śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych i karnoskarbowych

Akt oskarżenia w wieńczący wielopodmiotowe śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych i karnoskarbowych

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Radosławowi G., któremu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych polegających na wytwarzaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT pozorujących obrót prętami żebrowymi, samochodami oraz katodami niklu, które służyły do znacznych uszczupleń podatkowych.

Ustalenia śledztwa

Z ustaleń przeprowadzonego w niniejszej sprawie śledztwa wynika, że w latach 2010-2011, w ramach działalności firm zarejestrowanych na terenie Gdańska oraz Torunia, a także innych podmiotów gospodarczych, oskarżony – działając w kilkuosobowej grupie przestępczej – wystawiał faktury VAT poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w zakresie obrotu prętami żebrowanymi, samochodami oraz katodami niklu, w celu wprowadzenia tych dokumentów do obrotu prawnego. Nierzetelne faktury służyły następnie do powodowania uszczupleń w podatku od towarów i usług, a także podejmowania czynności mających udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia korzyści majątkowych osiąganych z tych uszczupleń.

Ponad 500 fałszywych faktur na kwotę blisko 35 milionów złotych

Oskarżony, wykorzystując przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w zamiarze uszczuplenia należności podatkowych oraz ukrycia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez inne podmioty gospodarcze, w ramach przyjętego podziału ról, brał udział w fikcyjnym, tzw. karuzelowym obrocie opisanymi wyżej towarami. Pozorował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów przez zarejestrowane na siebie przedsiębiorstwo, wystawiając oraz pomagając do wystawienia ponad 500 poświadczających nieprawdę faktur VAT, opiewających łącznie na kwotę blisko 35 milionów złotych.

Skarb Państwa stracił ponad 6 milionów złotych

Mając świadomość, że opisane w tych dokumentach zdarzenia gospodarcze nie miały miejsca, wprowadzał je do obiegu prawnego, składając przed właściwym organem podatkowym nierzetelne deklaracje, czym pozbawił Skarb Państwa wpływu z podatku VAT w kwocie co najmniej 6 347 389,69 złotych.

Pozorując działalność gospodarczą oskarżony uczestniczył także w karuzelowym obrocie towarami z podmiotami zagranicznymi, udzielając innym podatnikom pomocy do nieuprawnionego obniżania podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z wystawionych przez niego faktur VAT.

Kolejne zarzuty

Ponadto – jak ujawniono w toku śledztwa – Radosław G., w ramach przyjętego w grupie podziału ról, podejmował działania mające na celu udaremnienie wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem opisanych wyżej przestępstw. Polegały one m.in. na przenoszeniu pieniędzy na rachunki i z rachunków zarejestrowanej przez niego firmy, a także ich transferowaniu na własny rachunek bankowy.

Radosław G. został także oskarżony o składanie fałszywych zeznań dotyczących okoliczności związanych ze zgłoszoną przez niego utratą dokumentacji księgowo-podatkowej.

Międzynarodowe poszukiwania

Zakończenie śledztwa wobec Radosława G. stało się możliwe w efekcie wdrożenia za wymienionym skutecznych poszukiwań międzynarodowych.

Radosław G. przyznał się do wszystkich przedstawionych mu zarzutów. Prokurator dołączył do aktu oskarżenia wniosek konsensualny o orzeczenie wobec niego kary łącznej w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania), grzywny, a także przepadku osiągniętej z popełnionego przestępstwa korzyści majątkowej oraz obciążenie go kosztami postępowania w sprawie.

Kolejny akt oskarżenia

Wcześniej, tj. w październiku 2017 roku, do Sądu Okręgowego w Gdańsku skierowano akt oskarżenia przeciwko 5 członkom grupy, w tym osobie nią kierującej. Postępowanie jurysdykcyjne wobec tych osób trwa.

Akt oskarżenia przeciwko Radosławowi G. kończy prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy wieloosobowe śledztwo dotyczące działającej w latach 2010-2011 zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystującej opisany wyżej proceder.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03
Data udostępnienia informacji: 2018-12-02
Liczba odsłon: 1 001