poniedziałek, 01 października 2018

Akt oskarżenia za nielegalne składowanie odpadów

Akt oskarżenia za nielegalne składowanie odpadów

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Janowi M. oskarżonemu o składowanie odpadów na należącej do niego działce, w warunkach, które mogły zagrozić zdrowiu człowieka i spowodować istotne obniżenie jakości wody.

W toku śledztwa prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach ustalili, że Jan M. w ramach prowadzonej działalności uzyskał wymagane prawem zezwolenia na rekultywację gruntów zdewastowanych, a następnie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne – poza instalacjami i urządzeniami – polegające na wypełnianiu zdewastowanego wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie jego działki.

Kontrole przeprowadzane w ramach posiadanych uprawnień przez Burmistrza Kałuszyna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Miejski w Kałuszynie wykazały, iż na wyrobisko przywożone są odpady komunalne, zawierające tworzywa sztuczne, folię, gumę, worki foliowe wypełnione liśćmi. Były to inne odpady, niż wymienione w decyzjach zezwalających Janowi M. na składowanie odpadów.

W toku śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu geologii i ochrony środowiska, z której wynikało, że zbadane odpady oddziaływają negatywnie na wody podziemne. Zawarte w odpadach substancje są z nich wymywane i wraz z infiltrującą wodą opadową przedostają się do wód podziemnych. Warunki, w których Jan M. odpady składował mogły zatem zagrażać zdrowiu człowieka i spowodować istotne obniżenie jakości wód podziemnych.

Czyn zarzucany oskarżonemu Jan M. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji: 2018-09-30
Liczba odsłon: 44 070