poniedziałek, 27 maja 2019

Areszt dla członka zorganizowanej grupy przestępczej uczestniczącej w tzw. karuzelach podatkowych

Areszt dla członka zorganizowanej grupy przestępczej uczestniczącej w tzw. karuzelach podatkowych

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej m.in. przestępstwa skarbowe. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że były one związane z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT).

W tym celu członkowie grupy dokonywali poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia środków płatniczych pochodzących z przestępstwa.

Mechanizm działania grupy

W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ustalili, że mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

Usłyszał zarzuty

W toku śledztwa zarzuty usłyszał m. in. pełniący istotną rolę w tej grupie obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia pakistańskiego. Prokurator zarzucił mu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych, utworzonych w tym celu fikcyjnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

20 milionów złotych uszczupleń podatkowych

Ponadto podejrzanemu zarzucono, że wystawiał w tym celu,  oraz posługiwał się fakturami VAT, w których poświadczono nieprawdę, w zakresie opisanych w nich zdarzeń gospodarczych, pozorując w ten sposób wewnątrzunijne dostawy i nabycia towaru w postaci telefonów. W ten sposób doszło do uszczuplenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT w kwocie blisko 20 milionów złotych.

Prokurator skierował wniosek o areszt

Podejrzany poszukiwany był listem gończym. Po jego zatrzymaniu, prokurator z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wniosek o utrzymanie stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na dalszy okres.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-27
Data udostępnienia informacji: 2019-05-26
Liczba odsłon: 745