piątek, 12 października 2018

Areszt dla księgowej za wyłudzenie ponad 1,6 miliona złotych na szkodę Gminy Wałbrzych

Areszt dla księgowej za wyłudzenie ponad 1,6 miliona złotych na szkodę Gminy Wałbrzych

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i wyłudzenia kwoty ponad 1,6 miliona złotych przez inspektora ds. księgowości w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha.

Księgowa przedłożyła ponad 200 podrobionych faktur

W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ustalili, że pracownik Centrum Marzanna A., zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora ds. księgowości, miała powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych. W czasie swojego zatrudnienia Marzanna A. podrabiała faktury wystawiane na rzecz Gminy Wałbrzych przez różne podmioty, w ten sposób, że kopiowała je i wpisywała na nich numery należących do niej rachunków bankowych, po czym przedkładała je do akceptacji swoim przełożonym, którzy wprowadzeni przez nią w błąd akceptowali je do realizacji. Następnie środki finansowe wskazane w przerobionych fakturach były przelewane na konto podejrzanej. Działając w ten sposób w okresie od listopada 2012 r. do 23 marca 2018 r. przedłożyła ponad 200 faktur i wyłudziła kwotę nie mniejszą niż 1. 660. 623, 88 złotych na szkodę Gminy Wałbrzych.

Księgowa usłyszała zarzuty

W toku śledztwa prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przedstawili Marzannie A. zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, posłużenia się podrobionym dokumentami z art. 270 par. 1 kodeksu karnego oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk.

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-12
Data udostępnienia informacji: 2018-10-11
Liczba odsłon: 645