poniedziałek, 30 stycznia 2017

Areszty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w obrocie paliwami ciekłymi

Areszty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w obrocie paliwami ciekłymi

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych.

Grupa działała od lutego do maja 2016 roku na terenie Wrocławia i innych miejscowości.

Jak działała karuzela vatowska

W toku śledztwa ustalono, że osoby podejmujące działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą obrotu paliwami, popełniały przestępstwa związane z nielegalnym obrotem paliwami w ramach tzw. „karuzeli vatowskiej”.

Poszczególne podmioty, wystawiając poświadczające nieprawdę faktury VAT, pozorowały przemieszczanie paliwa w łańcuchu transakcji. W rzeczywistości tzw. „znikający podatnicy” dokonywali wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju napędowego z udziałem cypryjskich, słowackich, luksemburskich oraz łotewskich podmiotów. Jednocześnie nie wykazywali żadnego obrotu w składanych deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. Paliwo dostarczane było bezpośrednio do końcowych odbiorców z pominięciem spółek biorących udział w łańcuchu.  Osoby zarządzające spółkami wystawiały faktury VAT, które nie potwierdzały rzeczywistego kupna towaru. Paliwo będące przedmiotem sprzedaży było bowiem bezpośrednio transportowane ze składu celnego do finalnych odbiorców.

Podejrzanych jest 23 osoby

W toku śledztwa do chwili obecnej 23 osobom zarzucono między innymi oszustwa podatkowe, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Chodzi o przestępstwa z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, z art. 56 par.1 kodeksu karnego skarbowego i art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowgo i art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowgo I art. 61par. 1 kodeksu karnego skarbowgo w związku z art. 6 par. 2 kodeksu karnego skarbowgo w związku z art. 7 par. 1 kodeksu karnego skarbowgo w związku z art. 37 par. 1, 2, 5 kodeksu karnego skarbowgo, z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego w związku art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Zastosowano tymczasowe areszty

Wobec 5 podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wszystkie wnioski o tymczasowe aresztowanie zostały przez sąd uwzględnione. Wobec 2 kolejnych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Łącznie w sprawie tej w areszcie tymczasowym przebywa obecnie 9 podejrzanych. Wobec 11 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności związanej z obrotem paliwami ciekłymi.

Dwóch podejrzanych ściganych jest listami gończymi. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich 14 – dniowy poszukiwawczy areszt tymczasowy.

Przestępstwa popełnione przez podejrzanych w tej sprawie spowodowały wielomilionowe uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-30
Data udostępnienia informacji: 2017-01-30
Liczba odsłon: 932