piątek, 05 lipca 2019

Areszty za nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych

Areszty za nielegalną produkcję wyrobów  tytoniowych

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalną produkcją, bez wymaganego wpisu do rejestru, wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów, oraz popełnianiem innych przestępstw skarbowych. 1 lipca 2019 roku funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Zarządu CBŚP w Gdańsku zatrzymali 14 osób uczestniczących w tym procederze, w tym dwunastu obywateli Republiki Ukrainy i dwóch Polaków.

 

Zamknięto fabrykę papierosów i zlikwidowano magazyn krajanki tytoniowej

Funkcjonariusze, po wejściu do ustalonego obiektu, odkryli kompletną linię służącą do produkcji i pakowania papierosów, w tym specjalistyczne maszyny i surowce niezbędne do ich przygotowania. Znaleźli także bardzo dużą ilość gotowych papierosów i krajanki tytoniowej. Jednocześnie funkcjonariusze weszli na teren innej ustalonej wcześniej nieruchomości, gdzie ujawniono magazyn.  Znajdowało się tam kilkaset kilogramów krajanki tytoniowej. Jedna z osób została zatrzymana w trakcie kierowania busem, który akurat wyjeżdżał z posesji. Samochód, którym kierowała, był wyładowany kartonami zawierającymi blisko 600 tysięcy papierosów w paczkach, nieopieczętowanych polskimi znakami akcyzy skarbowej.

Zatrzymano 14 osób w wieku od 24 do 43 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany listem gończym. Dodatkowo funkcjonariusze łącznie przejęli około 6 milionów sztuk gotowych papierosów oraz ponad 2 tony krajanki tytoniowej. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że proceder mógł trwać od 2018 roku, a papierosy były rozprowadzane jako jedna ze znanych zagranicznych marek. Następnie miały być one wywożone z Polski i rozprowadzane w innych krajach Unii Europejskiej.

Usłyszeli zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym wyprodukowaniu akcyzowych wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia w łącznej ilości co najmniej 1 575 kg oraz papierosów w łącznej ilości co najmniej 5 636 000 sztuk. Działaniem swoim  sprawcy narazili na uszczuplenie podatek akcyzowy w łącznej wysokości co najmniej 6 157 764  złotych. Zarzuty obejmowały też przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i ustawy – Prawo własności przemysłowej. Polegały na udzieleniu pomocy innym osobom w wytwarzaniu bez wymaganego wpisu do właściwego rejestru, w celu wprowadzenia do obrotu, ww. wyrobów tytoniowych o znacznej wartości nie mniejszej niż 5 062 009 złotych, przy czym papierosy oznaczono podrobionymi znakami towarowymi, zarejestrowanym na rzecz „Philip Morris Products Brands Sarl”.

Przestępstwa te kwalifikowane są z art. 258 par 1 kodeksu karnego, art. 54 par  1, 63 par. 3, 69 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, a nadto z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych  oraz art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Środki zapobiegawcze

Wobec 2 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, w postaci poręczenia majątkowego w wysokości po 5.000,00 zł. Ponadto prokurator  skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec 12 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie  wnioski i aresztował sprawców na okres 3 miesięcy.

Postępowanie ma rozwojowy charakter. Zasadniczym jego celem będzie m.in. ustalenie organizatorów powyższego procederu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-05
Data udostępnienia informacji: 2019-07-04
Liczba odsłon: 1 449