poniedziałek, 17 czerwca 2019

Areszty za oszustwa na szkodę rolników na łączną kwotę 3,5 miliona złotych

Areszty za oszustwa na szkodę rolników na łączną kwotę 3,5 miliona złotych

Prokuratura Okręgowa w Opolu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu dotyczące oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez firmę Netogród sp. z o.o.

W toku postępowania, na polecenie  prokuratora , zatrzymano dwóch biznesmenów Pawła K. i Stanisława G. oraz pracownika firmy – Konrada K. którzy usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Pokrzywdzonych jest 116 rolników

W toku postępowania prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu ustalił, że przedstawiciele firmy, dokonując transakcji zakupu i sprzedaży płodów rolnych, nawozów i innych towarów, wprowadzali w błąd swoich kontrahentów, co do sytuacji finansowej Netogrodu i możliwości wywiązania się z zobowiązań. Na obecnym etapie śledztwo obejmuje czyny na szkodę 116 rolników pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad trzech i pół miliona złotych.

Prokurator ustalił, że wszystkie zobowiązania Netogrodu przekraczają kwotę dziesięciu  milionów złotych, a liczba podmiotów, wobec których spółka posiada zobowiązanie wynosi co najmniej 170.

Prokurator przedstawił zarzuty

Zatrzymanym przedsiębiorcom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, kwalifikowane z art. 286 par. 1 w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego. Grozi im za to kara pozbawienia wolności do lat 10.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze

Prokurator po przeprowadzeniu czynności procesowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanym wysoką karę, skierował wobec podejrzanych wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy w Opolu 13 i 14 czerwca b.r. po rozpoznaniu wniosków Prokuratury zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Z całego kraju wpływają kolejne postępowania i zawiadomienia o popełnieniu przestępstw dotyczące działalności spółki celem dołączenia do sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Opolu. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-17
Data udostępnienia informacji: 2019-06-17
Liczba odsłon: 1 832