poniedziałek, 29 października 2018

Były dyrektor sportowy w Polskim Związku Kolarskim został zatrzymany i usłyszy zarzuty

Były dyrektor sportowy w Polskim Związku Kolarskim został zatrzymany i usłyszy zarzuty

Prokuratura Regionalna w Warszawie od początku tego roku prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości o charakterze finansowym w Polskim Związku Kolarskim w Pruszkowie, do których miało dochodzić w szczególności w latach 2016 - 2017.

Prokuratura wyjaśnia szereg okoliczności dotyczących PZK

Postępowanie to zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W zawiadomieniu tym wskazano między innymi, że stwierdzone nieprawidłowości o charakterze finansowym w Polskim Związku Kolarskim miały skutkować wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 milion złotych.

Poza okolicznościami ewentualnego popełnienia przestępstw na szkodę Polskiego Związku Kolarskiego w toku tego postępowania wyjaśniane są również okoliczności dotyczące opisanych w zawiadomieniu zachowań podejmowanych przez Andrzeja P. W latach 1999 – 2011 był on szkoleniowcem kadry narodowej kolarstwa MTB, a w latach 2013 – 2017 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Polskim Związku Kolarskim.

Prokuratorskie czynności z udziałem podejrzanego

W oparciu o ustalenia poczynione w toku śledztwa dziś w godzinach porannych (29 października 2018 roku) na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Andrzeja P.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy po doprowadzeniu zatrzymanego Andrzeja P. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosi mu zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego Andrzeja P. zostaną podjęte decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do Sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura Regionalna w Warszawie szczegółowo wyjaśnia wszystkie wątki procesowe objęte prowadzonym śledztwem, które ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-29
Liczba odsłon: 977