czwartek, 28 lutego 2019

Były Komendant Wojewódzki MO w Krośnie oskarżony o stosowanie represji i prześladowań

Były Komendant Wojewódzki MO w Krośnie oskarżony o stosowanie represji i prześladowań

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie oskarżył Mariana O. - byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Krośnie.

Marian O. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegała ona na stosowaniu,  w latach 1981 – 1988 w Krośnie, represji i innych poważnych prześladowań wobec Romualda M., który wyrażał zamiar utworzenia NSZZ ,,Solidarność” w Milicji Obywatelskiej.

Działania Mariana O. polegały na przekroczeniu przysługujących mu uprawnień oraz złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracowniczych pokrzywdzonego wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego. Celem oskarżonego było nakłonienie Romualda M. do zaniechania tworzenia związku zawodowego w milicji m.in. groźbą dyscyplinarnego zwolnienia ze służby. Kiedy tego celu nie osiągnął doprowadził do dyscyplinarnego zwolnienia pokrzywdzonego z pracy oraz cofnięcia mu pozwolenia na broń.

Marian O. nakłaniał, poprzez podległych sobie funkcjonariuszy, Dyrekcję Zakładu Rolno – Przemysłowego „Iglopol” w Smolniku do zmiany stanowiska i miejsca pracy pokrzywdzonego, a następnie zwolnienia go z tego zakładu pracy. Doprowadził do wstrzymania Romualdowi M. wypłaty renty inwalidzkiej na mocy decyzji o utracie prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej.

Ponadto oskarżony nakłaniał pokrzywdzonego do opuszczenia przyznanego mu mieszkania i ostatecznie doprowadził do wydania decyzji o uchyleniu przydziału tego lokalu mieszkalnego.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji: 2019-02-27
Liczba odsłon: 375