wtorek, 30 października 2018

Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem kolejnych osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Podejrzanym, tj. Damianowi K., Mariuszowi B., Danielowi S., Pawłowi O. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kodeksu karnego i z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego i art. 297 § 1 kodeksu karnego i inne.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na to, że w stosunku do wszystkich czterech podejrzanych zachodzi obawa matactwa procesowego, a także grozi im surowa kara, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Wydział Karny uwzględnił wniosek prokuratora i  tymczasowo aresztował Damiana K., Mariusza B., Daniela S. i Pawła O. na okres trzech miesięcy.

Działalność firm z tzw. grupy Council

Są to kolejne zatrzymania osób podejrzanych w trwającym od sierpnia 2016 roku śledztwie, które prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W toku postępowania weryfikowana jest działalność firm z tzw. grupy Council działających na rynku usług finansowych i pośrednictwa kredytowego, występujących pod różnym nazwami, takimi jak: Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, EI Global, Personal Finanse, Council sp. z o.o.,  Europejska Grupa Finansowa  Council SA, Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. czy DIPiA sp. z o.o, ale powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo.

W toku postępowania stale i systematycznie wykonywane są liczne czynności procesowe, mając na celu sprawne i skuteczne wykrycie i ujęcie sprawców przestępstw, a także zabezpieczenie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych.

99 podejrzanych w śledztwie

Aktualnie  w śledztwie status podejrzanego posiada już 99 osób. Co do czterech z nich stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do 95 osób stosowane są liczne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Ponadto podejmowane są również działania z zakresu prawa cywilnego na rzecz osób pokrzywdzonych w śledztwie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-30
Data udostępnienia informacji: 2018-10-29
Liczba odsłon: 4 712

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj