piątek, 16 marca 2018

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W okresie od stycznia do marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem pięciu kolejnych osób podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów.

Podejrzane złożyły obszerne wyjaśnienia

Osobom tym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych.

Podejrzanym – tj. Karolinie L., Annie R., Nadii F., Adriannie W. i Katarzynie G. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.  i inne. Podejrzane przyznały się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyły obszerne wyjaśnienia, w których podały mechanizmy przestępczego działania firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council S.A.

Mając na uwadze postawę zaprezentowaną przez podejrzane oraz treść ich wyjaśnień, prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sąd przedłużył stosowane areszty

W dniu 20 lutego 2018 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedłużył stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z głównych podejrzanych w sprawie – Marka K., do dnia 21 maja 2018 roku. Postanowienie to nie jest prawomocne, albowiem zaskarżyli je obrońcy podejrzanego.

Ponadto postanowieniem z dnia 8 marca 2018 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec kolejnej głównej podejrzanej w sprawie –  Katarzyny K., do dnia 10 czerwca 2018 roku, z tym zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie z chwilą złożenia w terminie 21 dni, licząc od 8 marca 2018 roku, na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu kwoty 300 000,00 zł tytułem poręczenia majątkowego. Na postanowienie to Prokuratura złożyła środek odwoławczy.

O sprawie pisaliśmy również:

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/areszt-dla-czlonka-grupy-przestepczej-dokonujacej-oszustw-w-zwiazku-z-posrednictwem-kredytowym.html

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-kraju/kolejne-zarzuty-dla-czlonkow-grupy-przestepczej-dokonujacej-oszustw-w-zwiazku-z-posrednictwem-kredytowym

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa  

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji: 2018-03-16
Liczba odsłon: 2 702

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj