czwartek, 13 czerwca 2019

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące oszustw dokonywanych za pośrednictwem różnego rodzaju platform inwestycyjnych. Na polecenie prokuratora (11 czerwca 2019 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy po doprowadzaniu do Prokuratury usłyszeli zarzuty.

Międzynarodowy charakter działań przestępczych

Zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz w Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nimi spółek. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. „działów retencji”.  Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom „nietrafione” inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych. W wyniku tych działań podejrzani doprowadzili kilkudziesięciu inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln złotych.  Wprowadzili ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Czyny zarzucone podejrzanym kwalifikowane są z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W toku postępowania prokurator ustalił, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozorów Policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 30 do 100 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju. Łączna kwota zastosowanych poręczeń majątkowych wyniosła około 500 tysięcy złotych.

60 podejrzanych i ponad 9 milionów zabezpieczonego mienia

W sprawie występuje już 60 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 9 mln zł.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Zarzuty dla kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-13
Data udostępnienia informacji: 2019-06-13
Liczba odsłon: 1 141