poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i wyłudzenia wielomilionowych kredytów

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i wyłudzenia wielomilionowych kredytów

Dziś (8 kwietnia 2019 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i wyłudzenia wielomilionowych kredytów.

Wśród zatrzymanych jest dwóch byłych Dyrektorów Oddziału Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – Michał G. i Elżbieta P. oraz Wiceprezes Zarządu dwóch spółek – Urszula J.

Co zarzuca się podejrzanym

Zatrzymani po przewiezieniu do Prokuratury Regionalnej w Warszawie usłyszą zarzuty wyrządzenia Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, stanowiącej kwotę ponad 40 milionów złotych, w związku z niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków przeprowadzenia rzetelnej i prawidłowej oceny zdolności kredytowej dwóch spółek, którym udzielono kredytów począwszy od maja 2013 roku do grudnia 2014 roku.

Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi prokurator podejmie decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10 oraz karą grzywny.

Dzisiejsze zatrzymania są wynikiem uzyskania w śledztwie nowych dowodów dotyczących udzielania przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie kredytów dla dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządzanych przez Urszulę J., która odpowiadała za pozyskanie dla nich finansowania bankowego.

Kredyty na ponad 2.7 miliarda złotych

Śledztwo wszczęto 28 kwietnia 2015 roku po doniesieniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o możliwości popełnienia przez zarząd Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie przestępstw z ustawy o rachunkowości i ustawy prawo bankowe, polegających na prowadzeniu w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych banku, podawaniu w nich nieprawdy i zatajaniu prawdziwych danych.

Zakres postępowania został rozszerzony w wyniku zawiadomienia Zarządu Komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, które dotyczyło podejrzenia popełnienia przez były zarząd tego banku przestępstw niegospodarności przy udzieleniu 208 kredytów na łączną kwotę brutto ponad 2 miliardów 709 milionów 504 tysięcy złotych.

Dotychczasowe czynności w śledztwie

Dotychczas w śledztwie zatrzymano między innymi byłego Prezesa Zarządu SK Banku, byłą Wiceprezes Zarządu Banku, byłych członków Zarządu Banku, byłych Dyrektorów Oddziałów Banku, byłych członków Komitetu Kredytowego, Zespołu Ryzyka Kredytowego, Zespołu Analiz Kredytowych, a także byłych pracowników SK Banku, którzy brali udział w procederze udzielania kredytów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W toku postępowania liczącego obecnie blisko 300 tomów, zarzuty ogłoszono łącznie 115 osobom. Ponadto przeciwko 31 osobom skierowano już akty oskarżenia.

Aktualnie w śledztwie weryfikowane są okoliczności udzielenia przeszło 70 kredytów na łączną kwotę ponad 1 miliard 400 milionów złotych.

Ustalenia śledztwa

Dowody zgromadzone przez Prokuraturę wykazały, że osoby spośród ścisłego kierownictwa Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, którzy byli zobowiązani do zajmowania się sprawami majątkowymi banku jak też pracownicy banku uczestniczący w procesie udzielania zakwestionowanych kredytów, niedopełniali ciążących na nich obowiązków i przekraczali swoje uprawnienia przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych.

W śledztwie badane są szczegółowo kwestie nadużycia przez członków zarządu oraz pracowników Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie udzielonych im uprawnień i niedopełnienia ciążących na nich obowiązków w zakresie dbałości o sprawy majątkowe banku przy udzielaniu kredytów spółkom powiązanym z określonymi grupami kapitałowymi, przy świadomym przekroczeniu limitów zaangażowania banku oraz bez należytego rozpoznania ich zdolności kredytowej i bez ustanowienia zabezpieczeń realnie gwarantujących zwrot udzielonych kredytów.

Udzielone kredyty nie są aktualnie spłacane, a wartość ustanowionych zabezpieczeń nie gwarantuje zaspokojenia wierzytelności banku. Pomiędzy badanymi podmiotami gospodarczymi istniała sieć powiązań osobowych, kapitałowych i gospodarczych.

Z uzyskanej opinii biegłego z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz ekspertyz ekonomiczno – finansowych wynika, że żadna spośród kilkudziesięciu zbadanych spółek nie posiadała w czasie zawierania umów zdolności kredytowej, nie miała też możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości realizacji założonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Opinia wskazuje również, że na etapie procedowania w banku o przyznanie wnioskowanych kredytów doszło do licznych uchybień i nieprawidłowości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-08
Data udostępnienia informacji: 2019-04-08
Liczba odsłon: 1 838