środa, 13 marca 2019

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych

Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące m. in. nieprawidłowości przy oferowaniu klientom sektora bankowości prywatnej banku i biura maklerskiego, certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych oferowanych przez W Investment S.A.

Dzisiaj (13 marca 2018 roku) doszło do zatrzymania 12 pracowników banku, którzy oferowali klientom indywidualnym certyfikaty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zatrzymani, po doprowadzeniu do prokuratury, usłyszą zarzuty oszustwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej wartości. Łączna kwota strat, jakie ponieśli klienci kupujący certyfikaty objęte aktualnie przedstawionymi zarzutami, przekracza 12,5 miliona złotych.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Ustalenia śledztwa

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że podczas sprzedaży certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych klientom indywidualnym, pracownicy banku wprowadzali klientów w błąd co do bezpieczeństwa środków ulokowanych we wskazanych wyżej funduszach oraz gwarancji osiągnięcia zysku w wysokości przekraczającej wysokość oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych.

Nakłaniali oni również do kupna certyfikatów inwestycyjnych zapewniając klientów, że są to produkty finansowe nieobarczone ryzykiem, zbliżone do tradycyjnych lokat bankowych, gwarantujące pewny zysk i umożliwiające wystąpienie z funduszu z bezwarunkową wypłatą zainwestowanych pieniędzy.

Zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy wskazuje, że łączna liczba pokrzywdzonych przekracza 2000 osób, zaś łączna kwota strat przekracza 600 milionów złotych.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Kolejny etap realizacji

Dzisiejsze zatrzymania to kolejny etap realizacji w śledztwie, w którym uprzednio dokonano zatrzymania i ogłoszono zarzuty 11 osobom. Wobec 7 podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków wolnościowych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Data udostępnienia informacji: 2019-03-13
Liczba odsłon: 988