środa, 24 lipca 2019

Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Łodzi dotyczącym fikcyjnego obrotu towarami i usługami oraz wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, a także legalizowaniem środków pieniężnych pochodzących z tychże przestępstw

Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Łodzi dotyczącym fikcyjnego obrotu towarami i usługami oraz wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, a także legalizowaniem środków pieniężnych pochodzących z tychże przestępstw

W dniu 23 lipca 2019 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedem osób – przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

To kolejne osoby biorące udział w procederze polegającym m.in. na wyłudzaniu podatku VAT oraz wprowadzaniu do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. „pustych faktur”. Z ustaleń śledztwa wynika, iż w przestępczym procederze brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z terenu kraju.

Wystawiali puste faktury

Przedstawiane podejrzanym zarzuty dotyczą wystawiania „pustych faktur” VAT o łącznej wartości brutto 7 114 513,96 zł. poprzez wykorzystanie poświadczających nieprawdę faktur przy rozliczaniu podatku VAT. Jak ustalono – doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w postaci podatku od towarów i usług łącznie na kwotę 2 429 346,22 zł. Nadto podejrzanym przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy.

Dzisiejsze zatrzymania są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Podejrzani, wobec których sformułowane zostały aktualnie przedstawiane zarzuty, współpracowali z osobami, którym uprzednio zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie tej w ubiegłym roku skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko pięćdziesięciu jeden osobom, w tym kierownictwu grupy przestępczej, gdzie łączna wartość uszczupleń należności Skarbu Państwa, wynikająca z zarzutów objętych aktem oskarżenia, została określona na poziomie ponad 247 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie prokurator ogłosi im zarzuty i przesłucha w charakterze podejrzanych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności, a tym podejrzanym, którzy z ich popełnienia uczynili sobie stałe źródło dochodu – do 15 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-24
Data udostępnienia informacji: 2019-07-24
Liczba odsłon: 673