piątek, 31 maja 2019

Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. mafii śmieciowej

Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. mafii śmieciowej

Początkiem bieżącego tygodnia na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach funkcjonariusze Policji zatrzymali 5 osób związanych z tzw. mafią śmieciową.

To kolejni zatrzymani, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem i porzucaniem odpadów m.in. chemicznych i lakierniczych w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i pomorskim.

Co zarzuca się podejrzanym

Zatrzymani zaangażowani byli w proceder nielegalnego gospodarowania odpadami na terenie Gliwic i Wojkowic. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów oraz prania pieniędzy, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 4 podejrzanych. W stosunku do piątego z zatrzymanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowego środka w postaci dozoru policji.

Na czym polegał nielegalny proceder

Z ustaleń śledztwa wynika, że nielegalny proceder polegał m.in. na transportowaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych w beczkach i pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów. Odpady były składowane zarówno na obszarach zabudowanych w pobliżu dużych skupisk ludzkich, jak również na terenach leśnych i położonych w pobliżu zbiorników wodnych. Toksyczne odpady gromadzono m.in. naterenie hal magazynowych zlokalizowanych w centrach miast, które wynajmowano na tzw. „słupy”, czyli osoby wykorzystywane przez członków grupy przestępczej podczas dokonywania przestępstw.

Po zapełnieniu magazynów odpadami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi podejrzani przestawali płacić za czynsz i zmieniali miejsce swojej działalności. Wówczas właściciele tych obiektów orientowali się, że w budynkach porzucono toksyczne odpady.

Oględziny i opinia biegłego

W toku śledztwa zostały przeprowadzone oględziny miejsc składowania odpadów. W ich trakcie pobrano do badań próbki znajdujących się tam substancji, które następnie przekazano do analizy biegłemu z zakresu ochrony środowiska i fizykochemii. Z jego opinii wynikało, że rodzaj i ilość zgromadzonych odpadów, a także sposób ich przechowywania powodowały zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców, a także ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Zorganizowane działania Prokuratury i Policji w walce z tzw. mafią śmieciową

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-31
Data udostępnienia informacji: 2019-05-31
Liczba odsłon: 857