czwartek, 08 sierpnia 2019

Kolejne zatrzymania w związku z tzw. „dziką reprywatyzacją”

Kolejne zatrzymania w związku z tzw. „dziką reprywatyzacją”

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (8 sierpnia 2019 r.) dokonano zatrzymania trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy: Jakuba R. - byłego Zastępcę Dyrektora BGN, Gertrudę J.-F. - byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marka K. - byłego Dyrektora BGN. Zatrzymani po doprowadzaniu do Prokuratury Okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.

Śledztwo zostało podjęte

Śledztwo w powyższej sprawie pierwotnie prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 23 listopada 2006 r. zostało umorzone. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic warszawskich, Prokuratura Krajowa, w ramach zespołu prokuratorów powołanego do koordynowania postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zleciła m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej. W rezultacie, postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rząd Kanady wypłacił odszkodowanie

Jak ustalili prokuratorzy, w toku postępowania administracyjnego zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość położoną  przy ul. Nowy Świat 24 w Warszawie. W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za ½ udziału w prawie własności nieruchomości. Mimo wypłaty tego odszkodowania doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych.

100 postępowań dotyczących blisko 500 warszawskich nieruchomości

W związku z tzw. dziką reprywatyzacją w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie ponad 100 postępowań karnych, które dotyczą blisko 500 nieruchomości warszawskich.

Dotychczas skierowano 6 aktów oskarżenia przeciwko 21 osobom.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Data udostępnienia informacji: 2019-08-08
Liczba odsłon: 1 206