czwartek, 25 lipca 2019

Kolejni zatrzymani za oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy

Kolejni zatrzymani za oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu śledztwo dotyczące narażenia na uszczuplenie lub spowodowania uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości, przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych.

Na polecenie prokuratora  23 lipca 2019 r, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali trzy osoby zaangażowane w przestępczy proceder.

Oszukiwali organy skarbowe

Chodzi o współdziałające w latach 2013-2016 w Poznaniu oraz w innych miejscowościach na terytorium Polski podmioty gospodarcze. Sprawcy podawali nieprawdę lub zatajali prawdę w deklaracjach i oświadczeniach składanych organom podatkowym, wystawiali w sposób nierzetelny faktury VAT i posługiwali się tymi nierzetelnymi dokumentami.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokurator ogłosił im m.in. zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Przestępstwa te kwalifikowane są z art. 271 par. 1 i 3 kk, art. 299 par. 1 i 5 kk oraz kodeksu karnego skarbowego.

Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec dwóch podejrzanych środki zapobiegawcze  w postaci dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju. Wobec jednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Podkreślić należy, że była to kolejna realizacja w sprawie. Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono 37 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

Dział prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-25
Data udostępnienia informacji: 2019-07-25
Liczba odsłon: 942