czwartek, 14 lutego 2019

Lekarz odpowie przed sądem za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Lekarz odpowie przed sądem za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Śremie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi, któremu zarzucono narażenie nienarodzonego dziecka pacjentki szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że oskarżony sprawował opiekę medyczną nad pokrzywdzoną będącą w ciąży. Pokrzywdzona podczas jednej z wizyt kontrolnych zgłosiła słabo wyczuwalne ruchy dziecka oraz skurcze. Pomimo tego, oskarżony nie wykonał u pacjentki badania USG ani KTG, a skierowanie do szpitala wystawił na za tydzień od dnia wizyty.

Ostatecznie, tego samego dnia, pomimo zgłaszanych przez pokrzywdzoną niepokojących objawów, oskarżony w toku konsultacji telefonicznie poinformował ją, że do szpitala ma się udać dopiero w sytuacji, kiedy objawy te nie ustąpią w ciągu godziny.

Pomimo takiej informacji, pokrzywdzona niezwłocznie zgłosiła się do szpitala w Śremie, na Oddział Ginekologiczno – Położniczy, gdzie na podstawie badań USG rozpoznano u niej ciążę obumarłą.

Z treści uzyskanej opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wynika, że zaniechanie przez lekarza przeprowadzenia u pokrzywdzonej ponownego badania USG wraz z oceną ilości płynu owodniowego, brak zlecenia badań kardiotokograficznych i USG Doppler oraz zalecenie zgłoszenia się do szpitala w terminie porodu, w sytuacji zdiagnozowania hipotrofii u płodu, stanowiło błąd lekarski i skutkowało narażeniem nienarodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-14
Data udostępnienia informacji: 2019-02-13
Liczba odsłon: 1 183