czwartek, 17 stycznia 2019

Małżeństwo odpowie przed sądem za oszustwa na kwotę ponad miliona złotych

Małżeństwo odpowie przed sądem za oszustwa na kwotę ponad miliona złotych

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje postępowanie dotyczące oszustw na szkodę kilkunastu osób na łączną kwotę ponad miliona złotych.

Jak ustalono na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego za przestępczym procederem stało małżeństwo Michał C. i Monika C. W toku postępowania prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przedstawił podejrzanym zarzuty wielokrotnego oszustwa, obejmującego mienie znacznych rozmiarów, tj. o czyny z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego i inne.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec Michała C. na okres 2 miesięcy, wobec Moniki C. na okres 1 miesiąca.

Namawiał do inwestowania środków pieniężnych 

W toku podjętych czynności procesowych ustalono, że w sierpniu 2017 roku Michał C. założył działalność gospodarczą pod nazwą CYBERGOLD i wspólnie z żoną Moniką C. otworzył sklep jubilerski w Myszyńcu. Mężczyzna ten nakłaniał osoby do przekazywania mu środków pieniężnych celem ich dalszego inwestowania.

Zapewniał o wysokich zyskach 

Wśród takich osób był Jarosław K., któremu Michał C. obiecał zysk w wysokości od 10 % do 15 % miesięcznie od zainwestowanych środków.  Michał C. nakłonił także Jarosława K. aby poszukiwał on innych inwestorów obiecując mu zysk w wysokości 3- 4 % od zainwestowanych przez te osoby środków pieniężnych, zastrzegając jednocześnie, aby nie ujawnił jego danych. Dlatego też Jarosław K. zawierając umowy z poszczególnymi osobami robił to na swoje dane osobowe. Michał C. obiecał Jarosławowi K. zasiadanie w radzie nadzorczej spółki jubilerskiej oraz w przekształconym z niej w przyszłości funduszu inwestycyjnym i udział w zyskach. Nadto Jarosław K. miał prawo za zgodą Michała C. dokonywać potrąceń z wpłacanych przez osoby trzecie środków.

Środki własne oraz uzyskane od osób trzecich Jarosław K. zazwyczaj przelewał na konto bankowe Moniki C., która przekazywała je swojemu mężowi. Zdarzało się również, że Monika C. odbierała od Jarosława K. środki pieniężne w formie gotówkowej lub była obecna przy przekazaniu ich Michałowi C.

W rzeczywistości działania Michała C. i Moniki Doroty C. miały na celu wprowadzenie Jarosława K. w błąd co do obietnicy osiągnięcia zysku i doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia posiadanymi środkami finansowymi celem ich pozyskania dla siebie.

Oszustwa na szkodę ponad miliona złotych 

Z ustaleń śledztwa wynika, że wskazanym powyżej procederem Michał C. trudnił się od czerwca 2016 roku, nakłaniając szereg osób do przekazywania mu środków pieniężnych, które miał inwestować w różnego rodzaju przedsięwzięcia finansowe związane z obrotem paletami, handlem biżuterią oraz udzielaniem pożyczek na wysoki procent.

Za każdym razem twierdził, że potrafi osiągnąć zysk w wysokości 100 %, zainwestowanych środków. Osobom, które przekazały mu środki płatnicze obiecywał zyski do 15% miesięcznie od zainwestowanej kwoty. W celu wzbudzenia zaufania wywiązywał się początkowo z przyjętych zobowiązań wypłacając stosowną dywidendę lub proponował ponowne zainwestowanie tych środków.

Michał C. i Monika Dorota C. oszukali potencjalnych inwestorów na łączną kwotę 1.102.800 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-17
Data udostępnienia informacji: 2019-01-16
Liczba odsłon: 810