czwartek, 02 marca 2017

Narada prokuratorów regionu białostockiego

Narada prokuratorów regionu białostockiego

2 marca 2017 roku w Białymstoku odbyła się narada roczna prokuratorów jednostek podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych — Waldemar Puławski, Prokurator Regionalny w Białymstoku – Elżbieta Pieniążek, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku – Marek Czeszkiewicz, Prokuratorzy Okręgowi z Białegostoku, Łomży, Olsztyna, Ostrołęki i Suwałk, Naczelnicy Wydziałów.

Narada poświęcona była ocenie pracy jednostek prokuratur regionu białostockiego za 2016 rok.

Naradę otworzyła i przywitała uczestników Prokurator Regionalny. Następnie głos zabrał Zastępca Prokuratora Regionalnego, który w swoim wystąpieniu omówił wyniki statystyczne podległych jednostek. Podkreślił poprawę w stosunku do lat ubiegłych, w zakresie efektywności ścigania przestępstw, zmniejszenia liczby umorzeń z powodu niewykrycia sprawcy, podniesienia skuteczności kierowanych środków odwoławczych i wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zwrócił uwagę na braki kadrowe, z jakimi borykają się jednostki prokuratury, w zakresie wakatów na etatach orzeczniczych. Wskazał na poprawę w zakresie liczby i obsady stanowisk asystentów prokuratorów. Omówił problemy wynikające z bieżącego funkcjonowania prokuratur proponując jednocześnie metody ich rozwiązania.

Następnie Prokuratorzy Okręgowi oraz Naczelnicy Wydziałów zaprezentowali wyniki pracy poszczególnych jednostek. Wskazywali na daleko idące zmiany w procedurze karnej, które weszły w życie w kwietniu 2016 roku, skutkujące zwiększeniem wpływu spraw karnych, co przekłada się na w niektórych jednostkach, zwłaszcza o mniejszym składzie osobowym, na wzrost spraw długotrwałych.

Zastępca Prokuratora Generalnego Waldemar Puławski w imieniu I Zastępcy Prokuratora Generalnego — Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego podziękował prokuratorom za całoroczną pracę.  Podkreślił wagę pozytywnego wizerunku prokuratury w społeczeństwie i zaapelował o przedsięwzięcie działań celem przywrócenia należnego  prestiżu i szacunku dla zawodu prokuratora. W nawiązaniu do obchodzonego niedawno Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zwrócił uwagę na konieczność respektowania praw pokrzywdzonych, co przełoży się na wzrost zaufania obywateli do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-02
Data udostępnienia informacji: 2017-03-02
Liczba odsłon: 2 093