poniedziałek, 06 marca 2017

Narada prokuratorów regionu łódzkiego

Narada prokuratorów regionu łódzkiego

24 lutego 2017 roku w Łodzi odbyła się narada roczna prokuratorów jednostek podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego – Robert Hernand, Prokurator Regionalny w Łodzi – Jarosław Szubert, jego zastępca, naczelnicy wydziałów i prokuratorzy Prokuratury Regionalnej, a także Prokuratorzy Okręgowi w Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Sieradzu i prokuratorzy rejonowi z regionu łódzkiego.

Narada poświęcona była ocenie pracy prokuratur regionu łódzkiego w 2016 roku.

Naradę otworzył i przywitał uczestników Prokurator Regionalny, a następnie przedstawił zmiany organizacyjne wprowadzone w 2016 r., zrelacjonował ich wpływ na bieżącą pracę jednostki i  omówił najważniejsze wyniki pracy jednostek organizacyjnych prokuratury łódzkiego obszaru regionalnego osiągnięte w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • pozytywnych rezultatów w zakresie skuteczności środków odwoławczych i stabilności orzeczeń kończących postępowanie przygotowawcze oraz niskiego współczynnika spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem uniewinniającym;
  • wyraźnego spadku ilości orzeczeń o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego oraz zdecydowanie zbyt niskiej skuteczności działań zmierzających do zabezpieczenia na mieniu podejrzanych wykonania przyszłych orzeczeń sądowych.

Prokuratorzy Okręgowi przedstawili kierowane przez siebie jednostki okręgowe, a następnie odnieśli się do specyfiki pracy każdej z nich, w tym sytuacji kadrowej w grupach orzeczników oraz urzędników i pracowników obsługi, po czym omówili najważniejsze przesłanki wpływające na wyniki pracy jednostek osiągnięte w 2016 roku.

Zastępca Prokuratora Generalnego – Robert Hernand odniósł się do przedstawionych wyników pracy, w tym w szczególności podkreślił:

  • przewidywane ułatwienia w realizacji zabezpieczeń majątkowych po wejściu w życie przepisów o konfiskacie rozszerzonej,
  • potrzebę zmniejszenia poziomu współczynnika spraw zawieszonych jako jednego z elementów określających wyniki pracy jednostek,
  • ważną rolę prokuratora w postępowaniu wykonawczym i konieczność podwyższenia aktywności w tej sferze,
  • istotę zasady udziału w postępowaniu sądowym, aż do uprawomocnienia się orzeczenia, prokuratora, który prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze i skierował do sądu akt oskarżenia,
  • konieczność zadbania o adekwatne do wagi czynu i stopnia zawinienia prokuratorskie wnioski o wymiar kary i orzeczenie środków karnych,
  • znaczenie udziału prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych, w tym w sprawach dotyczących tzw. adopcji zagranicznych, a nadto odniósł się do sformułowanych obaw dotyczących uprawnień prokuratorów do stanu spoczynku oraz uwag dotyczących wynagrodzenia urzędników prokuratury i pracowników obsługi.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-06
Data udostępnienia informacji: 2017-03-06
Liczba odsłon: 1 199