poniedziałek, 27 lutego 2017

Narada prokuratorów regionu rzeszowskiego (Rzeszów, 24 luty 2017 r.)

Narada prokuratorów regionu rzeszowskiego (Rzeszów, 24 luty 2017 r.)

24 lutego 2017 r. odbyła się narada roczna prokuratorów regionu rzeszowskiego poświęcona omówieniu i ocenie pracy jednostek prokuratury podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Rzeszowie.W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych — Waldemar Puławski, Prokurator Regionalny w Rzeszowie — Jerzy Dybus, Zastępca Prokuratora Regionalnego — Adam Fida, Prokuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Rejonowi oraz prokuratorzy z regionu rzeszowskiego.

Naradę otworzył Prokurator Regionalny i omówił wyniki pracy prokuratur regionu rzeszowskiego. Przedstawił kierunki działań jakie będą podejmowane celem poprawienia wyników pracy w tych obszarach działalności rzeszowskiej prokuratury, w których odbiegają one od wyników krajowych. Podkreślił dobrą efektywność i skuteczność ścigania, a także  skuteczność środków odwoławczych w prokuraturach regionu rzeszowskiego.  Omówił również aktualną sytuację kadrową i przedstawił działania jakie były podejmowane w celu pozyskania dodatkowych etatów urzędniczych i etatów asystentów prokuratora. Podkreślił znaczną poprawę sytuacji kadrowej poprzez pozyskanie dodatkowych etatów asystenta prokuratora, które adekwatnie do potrzeb zostały przydzielone poszczególnym prokuraturom okręgowym, Prokuraturze Regionalnej, do których obowiązków należy również obsługa administracyjna Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Następnie swoje wystąpienia podczas narady zaprezentowali Prokuratorzy Okręgowi regionu rzeszowskiego, którzy zaprezentowali wyniki pracy  podległych jednostek i wskazywali kierunki dalszej działalności. Zwrócili uwagę  na poprawę sytuacji kadrowej w zakresie dodatkowych etatów asystentów prokuratora, ale również na potrzebę zwiększenia etatów urzędniczych. Omawiając wyniki pracy  podległych jednostek zwracali uwagę na zmiany w funkcjonowaniu prokuratury po zmianach ustrojowych, zmiany w organizacji pracy i zmiany w strukturze podległych im jednostek.

Zastępca Prokuratora Generalnego Waldemar Puławski w imieniu I Zastępcy Prokuratora Generalnego — Prokuratora Krajowego podziękował prokuratorom za całoroczną pracę.  Zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań celem odbudowania pozytywnego wizerunku prokuratury w społeczeństwie i przywrócenia należnej wagi, prestiżu i szacunku dla zawodu prokuratora. Zwrócił się do prokuratorów, aby podejmując działania w ramach zadań ustawowych prokuratury zawsze pamiętali o potrzebie respektowania praw pokrzywdzonych, co ma szczególne znaczenie w budowaniu społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji: 2017-02-27
Liczba odsłon: 1 503