środa, 07 września 2016

Nierzetelne dokumenty stanowiły podstawę do udzielenia wielomilionowych kredytów

Nierzetelne dokumenty stanowiły podstawę do udzielenia wielomilionowych kredytów

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i oszustwa kredytowego dokonanego na szkodę Banku PKO BP 2 Odział w Katowicach. Chodzi o przestępstwa między innymi z art. 286 par. 1 kodeksu karnego oraz art. 297 par. 1 kodeksu karnego.

Milionowe straty

Jak ustalono przedstawiciele wielu spółek mieli wprowadzić w błąd pracowników banku. Polegało to na przedstawieniu podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci między innymi deklaracji CIT 8, rachunków zysków i strat, bilansów oraz historii rachunków bankowych. Były one składane w celu uzyskania kredytów obrotowych.

Na podstawie takich nierzetelnych dokumentów bank udzielił kredytów w łącznej wysokości 8 milionów 810 tysięcy złotych.

Pracownik z zarzutami

W toku postępowania ustalono, że była pracownica banku Anna G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie weryfikowała dokumentów przedkładanych przez przedstawicieli spółek. Wbrew ciążącym na niej obowiązkom zaniechała dokonania wszechstronnej i rzetelnej analizy ekonomiczno – finansowej, wiarygodności i zdolności kredytowej oraz zaniechała dokonania rzetelnej oceny ryzyka kredytowego firm. Pomimo, iż wnioskodawcy w rzeczywistości nie posiadali zdolności kredytowej, Anna G. rekomendowała decyzje o udzieleniu im kredytów obrotowych w rachunku bieżącym. W ten sposób wyrządziła ona Bankowi PKO BP 2 Odział w Katowicach znaczną szkodę majątkową w łącznej kwocie 1 miliona 903 tysięcy 197 złotych.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego prokurator ogłosił Annie G. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Wobec podejrzanej Anny G. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-09-07
Data udostępnienia informacji: 2016-09-07
Liczba odsłon: 1 085