piątek, 07 grudnia 2018

Nieuczciwy deweloper prawomocnie skazany

Nieuczciwy deweloper prawomocnie skazany

Przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok skazujący na karę 3 lat pozbawienia wolności Marka T. byłego dewelopera, który wyprowadził majątek swojej firmy i działał na szkodę ponad stu osób.

Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

W grudniu 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Markowi T. oraz 4 innym osobom, oskarżając je o wyprowadzenie majątku z firmy deweloperskiej i doprowadzenie tym samym do pokrzywdzenia jej wierzycieli.

Ustalenia śledztwa

Śledztwo dotyczyło okresu od 2007 do 2009 roku, kiedy Marek T. kierował założonym przez siebie przedsiębiorstwem budowlanym. Firma miała zajmować się budową osiedla mieszkaniowego w miejscowości Iwiny pod Wrocławiem oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Siechnice.

Wkrótce po założeniu firmy rozpoczęto podpisywanie pierwszych umów z klientami zainteresowanymi zakupem lokali. Wpłacone środki stanowiły w praktyce jedyne źródło finansowania inwestycji. Firma nie dysponowała prawie żadnym własnym majątkiem większej wartości.

Ustalono, że całość przychodów przedsiębiorstwa w okresie jego działalności wynosiła blisko 20,5 miliona złotych, z czego 85 procent pochodziło z wpłat klientów zainteresowanych zakupem mieszkania.

Firma rozpoczęła prace budowlane wydatkując na ten cel w sumie około 10 milionów złotych. Budowa mieszkań nie została zakończona, a pozostałe środki zniknęły z rachunków bankowych.

Zakup mieszkania w Paryżu wartego 300 tysięcy złotych

Ustalono, że jedynie część pieniędzy wpłaconych przez klientów została wydatkowana na budowę nieruchomości w Iwinach. Znaczne kwoty zostały pobrane w bankomatach oraz kasach bankowych i przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością dewelopera. Między innymi wspólnicy i bliscy dewelopera pobierali pieniądze na spłatę swoich prywatnych zobowiązań, a także na inne cele niezwiązane z działalnością dewelopera. Jednym z takich wydatków był na przykład zakup wartego 300 tysięcy euro mieszkania dla Marka T. i jego żony położonego na terenie Paryża, który został sfinansowany w dużej części środkami firmy Marka T.

Wydatkowanie pieniędzy pochodzących z wpłat nabywców mieszkań na cele nie związane z budową spowodowało brak możliwości zrealizowania inwestycji. Bałagan organizacyjny, drenaż środków i brak nadzoru nad ich wydawaniem spowodowały upadłość przedsiębiorstwa.

Ponad 100 wierzycieli pokrzywdzonych przez Marka T.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ustaliła ponad stu wierzycieli, którzy zostali pokrzywdzeni działaniami Marka T. i jego wspólników. W przeważającej mierze byli to klienci, którzy wpłacili pieniądze na zakup mieszkań, często zaciągając przy tym kredyty bankowe.

Dewelopera oraz jego współpracowników oskarżono o szereg przestępstw, w tym doprowadzenie do upadłości prowadzonej przez siebie firmy, działania w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli i inne. Dokonano także zabezpieczeń majątkowych w formie hipotek przymusowych na nieruchomościach oskarżonych.

Kara 3 lat pozbawienia wolności

W maju 2017 roku w sprawie Marka T. zapadł wyrok skazujący. Wyroki usłyszeli również jego współpracownicy.  28 listopada 2018 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu apelacji stron wydał prawomocny wyrok skazując Marka T. na karę 3 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie upadłościowe dotyczące firmy Marka T. w dalszym ciągu nie zostało jeszcze zakończone.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-07
Data udostępnienia informacji: 2018-12-06
Liczba odsłon: 1 546