czwartek, 24 stycznia 2019

Odpowie przed sądem za oszustwa popełnione w związku z oferowaniem lokali do sprzedaży

Odpowie przed sądem za oszustwa popełnione w związku z oferowaniem lokali do sprzedaży

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi R. oskarżonemu o szereg oszustw popełnionych w związku z oferowaniem lokali do sprzedaży.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Dariusz R. zawarł szereg umów deweloperskich z nabywcami lokali, zobowiązując się do wykonania adaptacji lokali, wykupu ich od wspólnot mieszkaniowych i przeniesienia własności na nabywcę. Pomimo przyjęcia określonych kwot pieniężnych na poczet ceny lokalu, zaliczki na poczet wykonywanych robót, a nawet czynszu, oskarżony nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań i nie przeniósł w ustalonych terminach praw do lokali na nabywców, w ogóle nie wykupując uprzednio tych lokali od wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto w toku śledztwa ustalono, że w dwóch przypadkach Dariusz R. zawarł umowę na adaptację i sprzedaż tego samego lokalu z więcej niż jednym nabywcą.

Wyłudził ponad 4 miliony złotych 

Oskarżony doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 53 osoby fizyczne, a łączna kwota wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia wynosi 4.372.399,81 złotych.

Śledztwo wykazało ponadto, że podejrzany popełnił również oszustwa na szkodę zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, polegające między innymi na wyłudzaniu pożyczek gotówkowych, których nie miał zamiaru spłacić.

Jak ustalono przestępczymi działaniami podejrzanego pokrzywdzonych zostało łącznie 65 osób fizycznych i firm.

Usłyszał 60 zarzutów 

Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego prokurator przedstawił Dariuszowi R. 60 zarzutów. Przesłuchany w charakterze  podejrzanego nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Środki zapobiegawcze

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator na etapie postępowania przygotowawczego wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek prokuratora został uwzględniony przez sąd.

Dariuszowi R. za zarzucone czyny grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Data udostępnienia informacji: 2019-01-24
Liczba odsłon: 613