piątek, 06 lipca 2018

Odpowiedzą przed Sądem za fikcyjne prowadzenie badań archeologicznych

Odpowiedzą przed Sądem za fikcyjne prowadzenie badań archeologicznych

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 29 czerwca 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2005 – 2012. Doszło do nich w związku z realizacją badań archeologicznych prowadzonych na potrzeby różnych inwestycji na terenie podległym Delegaturze w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a także weryfikacyjnych badań powierzchniowych AZP. Były one realizowane na podstawie umów zawartych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Na ławie oskarżonych zasiądą cztery osoby. Wieloletniemu, obecnie już byłemu pracownikowi słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku zarzucono popełnienie 251 przestępstw. Archeologowi, działającemu na terenie podległym tej delegaturze, zarzucono popełnienie 44 przestępstw. Natomiast dwóm  byłym już pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zarzucono popełnienie odpowiednio 22 i 13 przestępstw.

W sumie akt oskarżenia obejmuje łącznie 330 przestępstw, w tym między innymi:

  • 33 przestępstwa korupcyjne z art. 228 par. 1 i 4 kodeksu karnego, polegające na żądaniu i przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku, w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w łącznej wysokości 178 tysięcy 505 złotych,
  • 146 przestępstw tzw. nadużycia władzy z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę interesu publicznego, poprzez niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku, w związku z badaniami archeologicznymi wykonywanymi odpłatnie na terenie podległym służbowo, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,
  • 4 przestępstwa związane z wyłudzeniem wynagrodzenia za nierealizowane badania AZP na terenie podległym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku,
  • przestępstwa tzw. prania środków płatniczych pochodzących z przestępstw, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,
  • 17 przestępstw wręczenia korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku,
  • przestępstwa posługiwania się podrobionymi dokumentami fundacji założonej przez pracownika słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w ramach której prowadził on działalność gospodarczą,
  • przestępstwa nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i posługiwania się podrobionymi dokumentami przez funkcjonariuszy publicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, w związku z realizacją badań archeologicznych na terenie podległym służbowo, oraz pomocnictwo do tych przestępstw.

Łączna wartość uzyskanych w ten sposób nienależnych korzyści majątkowych przekracza kwotę 1 milion 700 tysięcy złotych.

Skierowany właśnie do Sądu akt oskarżenia jest efektem kilkuletniego śledztwa prowadzonego przez gdańską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06
Data udostępnienia informacji: 2018-07-06
Liczba odsłon: 1 115

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj