poniedziałek, 01 października 2018

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa na szkodę 223 pokrzywdzonych

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa na szkodę 223 pokrzywdzonych

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Antoniemu W. i Pawłowi S., którzy działając jako przedstawiciele kilku powiązanych ze sobą jeleniogórskich spółek doprowadzili 223 pokrzywdzonych z terenu całej Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do warunków zawieranych z nimi umów o internetowe usługi pozycjonowania stron www.

Ustalenia śledztwa

Przestępcza działalność oskarżonych trwała od marca 2013 roku do kwietnia 2017 roku. Klienci spółek reprezentowanych przez oskarżonych byli wprowadzani w błąd co do warunków umowy, w szczególności jej bezpłatnego charakteru i terminu trwania umowy. Kolejne firmy oskarżonych, kontaktowały się z klientami telefonicznie, poprzez zatrudnianych konsultantów przedstawiających ofertę świadczonych usług. Pracownicy otrzymywali wytyczne odnośnie prowadzenia rozmów z klientami.

Oferta przedstawiona jako darmowy test

Przedstawiając ofertę konsultanci wskazywali, że jest to niezobowiązujący, darmowy test z jednoczesną ulgą aktywacyjną. W sytuacji kiedy klient decydował się zawrzeć umowę, otrzymywał drogą mailową ofertę. Miał następnie odesłać mailem skan podpisanej umowy na adres firmy, a oryginał pocztą. W rozmowie z potencjalnym klientem konsultanci skupiali się przede wszystkim na podkreśleniu, że jest to darmowy test i pomijali informacje o sposobie i terminie wypowiedzenia umowy.

Kilka tysięcy złotych za zerwanie umowy

Tymczasem, w przypadku zerwania umowy, to właśnie te opłaty stanowiły w znaczącym stopniu o zobowiązaniach klienta. Przekraczały one zazwyczaj koszty pozycjonowania jakimi był obciążany klient, sięgając kwot rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Część pokrzywdzonych, pozostając w błędnym przekonaniu, co do nieodpłatnego charakteru umowy, nie złożyła wypowiedzenia i z uwagi na zakończenie okresu testowego zobowiązana została do ponoszenia opłat z tytułu pozycjonowania ich stron internetowych. W podobnej sytuacji znalazły się osoby, które wypowiedziały umowy drogą elektroniczną, pozostając w błędzie, co do prawidłowości formy złożonego oświadczenia.

W przypadku osób, które postanowiły nie regulować rachunków, oskarżeni początkowo dochodzili należności przez zewnętrzną firmę windykacyjną, następnie założyli w tym celu kolejną spółkę.

Oskarżeni doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 314 tysięcy złotych.

Poświadczyli nieprawdę w dokumentach

Mężczyznom dodatkowo zarzucono, że w 2013 roku wspólnie i w porozumieniu wystawili i przedłożyli w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej poświadczające nieprawdę dokumenty wprowadzając w błąd sędziego co do faktu rzekomego założenia Stowarzyszenia Ochrony konsumentów „Janus” z siedzibą w Jeleniej Górze, w wyniku czego doszło do rejestracji podmiotu.

W tym celu wykorzystali dane osobowe kandydatów, którzy w czerwcu 2013 roku zgłosili się do nich w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę w jednej z ich firm.

Nie składał sprawozdań finansowych i z działalności spółek

Ponadto, Antoni W. został oskarżony o to, że w latach 2015-2018 jako osoba upoważniona do reprezentowania swoich spółek nie składał do akt rejestrowych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, twierdząc między innymi, że zasady prowadzonej przez nich działalności gospodarczej były uczciwe i zgodne z prawem.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji: 2018-09-30
Liczba odsłon: 627