poniedziałek, 18 lutego 2019

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa podatkowe

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa podatkowe

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono łącznie 21 przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw, w tym podatkowych.

Handlowali olejem napędowym 

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy w 2014 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego oraz małopolskiego prowadzącymi działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w szczególności olejem napędowym. Towar ten sprowadzany był z Republiki Federalnej Niemiec na teren Polski z pominięciem systemu podatkowego.

Skarb Państwa narażony na ponad 70 milionów złotych straty 

Zarządzane przez oskarżonych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju napędowego. W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na stratę z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku w kwocie ponad 71 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze 

Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyła w sprawie obszerne wyjaśnienia, opisując mechanizm przestępczego procederu.

Wobec sprawców stosowane były izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, jak też środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-18
Data udostępnienia informacji: 2019-02-18
Liczba odsłon: 552