czwartek, 10 stycznia 2019

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa podatkowe

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa podatkowe

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, którym zarzucono łącznie 30 przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, a także oszustw podatkowych.

Narażenie na uszczuplenie w kwocie ponad 17 milionów złotych 

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy w 2013 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego, prowadzącymi działalność polegającą na obrocie olejem rzepakowym. Olej ten wyprowadzany był z terenu Polski na teren Republiki Federalnej Niemiec, a następnie ponownie wprowadzano go do obrotu na terenie Polski, z pominięciem systemu podatkowego. Zarządzane przez oskarżonych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju rzepakowego.

W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na stratę z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku w kwocie ponad 17 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze 

Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyła w sprawie obszerne wyjaśnienia, opisując mechanizm przestępczego procederu.

Wobec sprawców stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 5,5 miliona złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Zabezpieczenie majątkowe 

Ponadto w sprawie skutecznie zastosowano zabezpieczenie majątkowe na mieniu jednej ze spółek zaangażowanych w przestępczy proceder, którego wartość pokryła w całości powstałe uszczuplenie w podatku od towarów i usług.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10
Data udostępnienia informacji: 2019-01-09
Liczba odsłon: 1 570