piątek, 29 marca 2019

Odpowiedzą przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionym znakiem towarowym

Odpowiedzą przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionym znakiem towarowym

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko kierującemu i członkom zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na oznaczaniu, w celu wprowadzenia do obrotu i wprowadzaniu do obrotu olejowych wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionym znakiem towarowym niemieckiej firmy.

W ten sposób sprawcy oszukiwali odbiorców, co do oryginalności, parametrów technicznych oraz źródła pochodzenia towaru. Łącznie prokurator oskarżył 8 osób, a w tym trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 5 innych osób, które współpracowały z tą grupą.

Ustalenia śledztwa

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego oskarżony Rafał G. prowadził w Lubinie  siłownię, w której poznał oskarżonych  Michał B. oraz Dariusza B. Ten ostatni z racji zatrudnienia w jednej ze spółek z branży górniczej posiadał wiedzę w zakresie filtrów i wkładów filtracyjnych stanowiących niezbędne części urządzeń i samojezdnych maszyn górniczych. Wiedzę  tę oskarżeni wykorzystali do dokonywania  oszustw na szkodę spółek z branży górniczej przy sprzedaży dla nich wkładów filtrów hydraulicznych z podrobionymi znakami towarowymi.

Spółka nabywała te części wyłącznie od dostawców oferujących produkty renomowanego producenta  pochodzącego z Niemiec,  co było gwarancją najwyższych parametrów skuteczności filtrowania i wytrzymałości.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony Rafał G. jako kierujący grupą przestępczą, sprzedawał wspólnie z Michałem B. i Dariuszem B pochodzące rzekomo od renomowanego producenta, wkłady do filtrów. Faktycznie pochodziły one z nieustalonych źródeł i miały podrobione znaki towarowe.

Członkowie grupy jako dostawcy produktów

Rzekomi dostawcy tych produktów dla firmy Rafała G. to inni oskarżeni w tej sprawie, którzy nakłonieni przez oskarżonego, poświadczali nieprawdę w prowadzonej dokumentacji na okoliczność nabycia i obrotu produktami  pomiędzy swoimi firmami, a następnie ich sprzedaży Rafałowi G. Poświadczali też nieprawdę w fakturach sprzedaży różnych usług, w celu zaniżenia należnego podatku przez Rafała G.

Oszustwo na kwotę ponad 1,6 miliona złotych 

Zgromadzony w sprawie materiał dowody wykazał, że sprawcy wyłudzili od dwóch spółek z branży górniczej kwotę ponad 1.600.000,00 złotych. Ponadto ustalono, że Rafał G. zaniżył należny podatek VAT na łączną kwotę 521.720,00 złotych. Członkowie tej grupy uczynili sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu.

Środki zapobiegawcze

W toku postępowania przygotowawczego, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec Rafała G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek stosowany jest do chwili obecnej.

Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki  zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

1,4 miliona złotych zabezpieczenia majątkowego

W toku śledztwa  prokuratorzy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o naprawienie szkody mienie ruchome i nieruchomości oskarżonych na łączną kwotę  około 1.400.000,00 złotych.

Rafałowi G., Michałowi B. i Dariuszowi B.  grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast pozostałym oskarżonym do 8 lat. Wszystkim oskarżonym grożą surowe grzywny.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji: 2019-03-28
Liczba odsłon: 696