piątek, 18 stycznia 2019

Odpowiedzą przed sądem za wyłudzenie nienależnego odszkodowania

Odpowiedzą przed sądem za wyłudzenie nienależnego odszkodowania

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do  Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko czterem kobietom oskarżonym o wyłudzenie nienależnego odszkodowania o przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego w związku  z art. 12 kodeksu karnego.

Wyłudziły ponad pół miliona złotych 

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego kobiety doprowadziły Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia  mieniem w łącznej  kwocie 558.422,67 złotych, poprzez uzyskanie wypłat nienależnego odszkodowania za utracone składniki majątkowe przedsiębiorstwa, w związku z decyzją Ministra Gospodarki z dnia 24 marca 1999 roku stwierdzającą nieważność orzeczenia z 1961 roku o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad tym przedsiębiorstwem i  jego przejściu na własność Państwa.

Wprowadziły w błąd co do kręgu spadkobierców 

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżone działając wspólnie i w porozumieniu, w 2000 roku, wprowadziły w błąd Ministra Gospodarki, co do kręgu osób, dziedziczących po ich dziadku i pradziadku, zatajając fakt dziedziczenia  dwojga innych spadkobierców.

Spadkobiercom tym, mieszkającym w USA, wypłacono już w latach 60 – tych odszkodowania za utracony majątek ich przodka, w ramach Polsko-Amerykańskiego układu indemnizacyjnego (rekompensaty za mienie utracone w wyniku nacjonalizacji lub wywłaszczenia), przyznając im  odszkodowanie w wysokości po 6050,00 USD wraz z odsetkami.

W związku z powyższą wypłatą, a następnie uchyleniem przepisów o nacjonalizacji,   Skarb Państwa przejął prawo do nabycia udziałów spadkobierców mieszkających w USA.

Decyzja przyznająca odszkodowanie 

Minister Gospodarki działając na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym przedstawionej przez oskarżone, nie posiadając wiedzy o pozostałych spadkobiercach wydał decyzję przyznającą odszkodowanie w wysokości łącznej 678.720,64 złotych, po 169.680, 18 złotych na rzecz każdej z oskarżonych. Od powyższej decyzji oskarżone odwołały się  i na skutek zaskarżenia decyzji, wyrokiem  Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 24 stycznia 2005 roku, Sąd  zasądził im  dalsze odszkodowanie w kwocie po niemal 40 000 złotych.

Hipoteki przymusowe 

Wobec oskarżonych, w toku postępowania przygotowawczego, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Zabezpieczono także  na ich mieniu grożącą karę grzywny, jak też zwrot pokrzywdzonemu korzyści majątkowej, jaką sprawczynie osiągnęły z popełnionego przestępstwa, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na ich majątku.

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-18
Data udostępnienia informacji: 2019-01-18
Liczba odsłon: 1 390