czwartek, 27 września 2018

Prokuratorskie zarzuty dla Jakuba R.

Prokuratorskie zarzuty dla Jakuba R.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz podrobienia dokumentu. W toku tego postępowania prokurator przedstawił Jakubowi R. dwa zarzuty.

Wartość lokalu została zaniżona

Pierwszy zarzut dotyczy oszustwa na szkodę Andrzeja J.

W toku postępowania ustalono, że Jakub R. doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z zawarciem w lutym 2012 roku umowy przeniesienia własności lokalu w zamian za ustanowienie dożywotniej renty oraz służebności osobistej. Na podstawie tej umowy Jakub R. nabył od podeszłego wiekiem pokrzywdzonego, który miał 84 lata, lokal przy ulicy Łuckiej w Warszawie o powierzchni ponad 190 mkw. wraz z dwoma miejscami postojowymi w garażu. Wprowadził go przy tym w błąd co do rzeczywistej wartości nieruchomości. Wartość mieszkania została określona na 953 tysiące 500 złotych, w sytuacji gdy  rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości w dacie sporządzenia umowy wynosiła nie mniej niż 1 milion 698 tysięcy złotych. Tym samym doszło do zaniżenia wartości lokalu będącego przedmiotem umowy o kwotę prawie 750 tysięcy złotych.

Drugi zarzut dotyczy podrobienia dokumentu w postaci protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego wydanie 17 lutego 2012 roku lokalu przy ulicy Łuckiej w Warszawie wraz z wyposażeniem i dwoma miejscami postojowymi.

Uzyskano opinie biegłych

W toku śledztwa ustalono, że Andrzej J. – emerytowany lekarz w podeszłym wieku mieszkał samotnie w lokalu przy ulicy Łuckiej w Warszawie.  Był osobą zamożną. Opiekowało się nim małżeństwo Irena i Aleksander R. oraz Grażyna S.

W lutym 2017 roku Andrzej J. zawarł z Jakubem i Agnieszką R. – znajomymi jego zmarłej żony, umowę przeniesienia własności lokalu wraz  z wyposażeniem ruchomym oraz prawami do dwóch miejsc postojowych, w zamian za dożywotnią rentę i ustanowienie służebności osobistej. Łączna wartość praw będących przedmiotem umowy została określona na kwotę 953 tysiące 500 złotych. Ponadto małżonkowie R. zobowiązali się do zapłaty zaległości czynszowych określonych na kwotę ponad 7 tysięcy złotych oraz uiszczania comiesięcznych świadczeń o charakterze dożywotniej renty na rzecz Andrzeja J. w kwocie 4 tysięcy złotych miesięcznie.

Andrzej J. zmarł 10 grudnia 2013 roku.

Małżonkowie R. sprzedali lokal po Andrzeju J. w marcu 2014 roku. Jakub R. w związku z nabyciem lokalu oraz praw z nim związanych o wartości prawie 1,7 miliona złotych poniósł realne koszty w kwocie niespełna 120 tysięcy złotych.

W toku śledztwa uzyskano opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Wynika z niej, że wartość rynkowa lokalu oraz miejsc postojowych w momencie zbycia na rzecz małżeństwa R. wynosiła 1 milion 698 tysięcy złotych.

Ponadto z uzyskanej opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego wynika, że podrobiony podpis na protokole zdawczo odbiorczym sporządzonym 17 lutego 2012 roku został nakreślony przez Jakuba R.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-27
Data udostępnienia informacji: 2018-09-26
Liczba odsłon: 464