wtorek, 09 lipca 2019

Prokuratorskie zarzuty dla Marszałka Województwa Pomorskiego

Prokuratorskie zarzuty dla Marszałka Województwa Pomorskiego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława S.

Czynności z podejrzanym

W toku śledztwa prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu  Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi S.  sześciu zarzutów popełnienia przestępstw złożenia w latach 2014 – 2017 fałszywych oświadczeń majątkowych. Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 233 par. 1 i 6 kk oraz 27g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.

W dniu 9 lipca 2019 r. Mieczysław S. stawił się w prokuraturze, gdzie  wykonano z jego udziałem czynności procesowe. Polegały one na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego. Podejrzany nie przyznał się do popełnieni zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku prowadzili w okresie od 16 maja 2017 r. do 16 lutego 2018 r. postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym, składanych w latach 2013-2017 przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława S. W toku czynności ustalono, iż Mieczysław S. w swoich oświadczeniach majątkowych m.in. wskazywał zaniżone wartości zgromadzonych środków pieniężnych oraz nie wykazywał faktu zasiadania w radzie nadzorczej fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Nie wykazywał także nieruchomości gruntowej. Stwierdzone w toku tego postępowania nieprawidłowości legły u podstaw zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Mieczysława S. przestępstw polegających na podaniu nieprawdy w oświadczeniach. Zawiadomienie złożono w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-09
Data udostępnienia informacji: 2019-07-09
Liczba odsłon: 872