poniedziałek, 23 stycznia 2017

Prokuratura Krajowa poleciła kontynuowanie śledztwa dotyczącego wyrządzenia szkody majątkowej Kompanii Węglowej

Prokuratura Krajowa poleciła kontynuowanie śledztwa dotyczącego wyrządzenia szkody majątkowej Kompanii Węglowej

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadziła śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o. o.).

Postępowanie zostanie podjęte

Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez przedstawicieli Kompanii Węglowej. Wskazano w nim, że zgodnie z zapisami w książce ewidencyjnej Kopalni Węgla Kamiennego Piekary na jej zwałach powinno znajdować się ponad 340 tysięcy ton węgla o średniej klasie 19 megadżuli na kilogram. Pomiary wykonane przez spółkę Węglokoks Kraj wykazały jednak, że jakość węgla była o połowę niższa. W konsekwencji wartość ponad 340 tysięcy ton węgle leżącego na hałdzie kopalni Piekary była o prawie 34 miliony złotych niższa, niż wynikało to z ksiąg ewidencyjnych.

Po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach 25 listopada 2016 roku podjął decyzję o umorzeniu śledztwa. Uznał bowiem, że nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa z art. 296 par. 1 i 3 kodeksu karnego.

Po wydaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej dokonano szczegółowej analizy akt tego postępowania. Wykazała ona, że decyzja o umorzeniu śledztwa była przedwczesna, a postępowanie to wymaga uzupełnienia. Wobec powyższego 19 stycznia 2017 roku Prokuratura Krajowa poleciła bezzwłoczne podjęcie umorzonego śledztwa. Jednocześnie wskazała, że niektóre wątki tego postępowania powinny być wyjaśniane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

Co wyjaśni prokuratura

W toku postępowania prokuratorzy będą wyjaśniali, jaki był faktyczny stan zapasów węgla w 2014 roku oraz na dzień sprzedaży Kopalni Węgla Kamiennego Piekary. W tym celu prokuratorzy zbadają dostępną dokumentację kopalni dotyczącą między innymi parametrów ilościowych i jakościowych wydobywanego węgla, jego sprzedaży, realizacji uprawnień pracowniczych, czy świadczącą o ilości i jakości węgla przekazywanego na zwały. Ustalane będą również kwestie dotyczące odpowiedzialności za produkcję na terenie kopalni Piekary granulatu z odpadów kopalnianych – poza ewidencją i poza sprawozdawczością. Granulat ten, znajdując się na zwałach, znacznie obniżał ich średnią wartość energetyczną.

W zainteresowaniu prokuratorów będą także kwestie dotyczące przedłożenia nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę dokumentów. Czyny te miałyby zostać dokonane w celu uzyskania dotacji od organu dysponującego środkami publicznymi. Konieczne jest ponadto procesowe rozpoznanie nierzetelności wpisów w książkach ewidencyjnych i sprawozdaniach statystycznych.

Prokuratorzy będą badali, czy podobny proceder nie miał miejsca w innych kopalniach należących do Kompanii Węglowej S. A. Dotyczyć to może 7 kopalń należących do byłej Kompanii Węglowej. Z tego względu, jak również z uwagi na skomplikowany charakter postępowania, ilość pozostającej do zbadania dokumentacji oraz konieczność sięgnięcia do materiałów znajdujących się centralnych organach administracji, w ocenie Prokuratury Krajowej postępowanie to powinno być prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-23
Data udostępnienia informacji: 2017-01-23
Liczba odsłon: 1 035