środa, 01 marca 2017

Prokuratura o przesłuchaniach założycieli spółki Amber Gold: Marcina P i Katarzyny P.

Prokuratura o przesłuchaniach założycieli spółki Amber Gold: Marcina P i Katarzyny P.

W związku z doniesieniami medialnymi Prokuratura Krajowa informuje, że w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Łodzi 28 lutego 2017 r. został przesłuchany w charakterze świadka Marcin P., a dzisiaj (1 marca 2017 r.) w tym samym charakterze Katarzyna P. - twórcy spółki Amber Gold.

Zgodę na ich przesłuchanie wyraził Sąd Okręgowy w Gdańsku, do którego dyspozycji jako tymczasowo aresztowani pozostają.

Od 7 lipca 2016 roku Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania spółek Amber Gold i OLT Express, ich twórców oraz osób, które z nimi współpracowały.

W ramach tego postępowania prokuratorzy ustalają wszystkie osoby, które współpracowały z Marcinem P. i Katarzyną P. przy stworzeniu piramidy finansowej oraz czerpały korzyści z oszustw popełnionych w związku z działalnością spółki Amber Gold.

Przesłuchanie w charakterze świadków Marcina P. i Katarzyny P. w tej sprawie nie wymagało uczestniczenia w nim obrońców ustanowionych w innym procesie, który rozpoczął się skierowaniem do sądu w dniu 25 czerwca 2015 roku aktu oskarżenia przeciwko twórcom spółki Amber Gold.

Zarówno Marcin P., jak i Katarzyna P. nie złożyli wniosków o dopuszczenie do udziału w przesłuchaniach ich adwokatów (obrońców).

Tematyka przesłuchań dotyczyła wyłącznie funkcjonowania spółek Amber Gold i OLT Express, ich twórców oraz osób, które z nimi współpracowały. Prokuratorzy nie zadawali świadkom pytań dotyczących tematyki prac Sejmowej Komisji Śledczej, jak i postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w którym Marcin P. i Katarzyna P. występują jako oskarżeni.

Świadek Marcin P., korzystając ze swoich uprawnień, odmówił odpowiedzi na szereg pytań, zaś Katarzyna P. odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania objęte zakresem przesłuchania.

Świadkowie nie zgłosili do protokołu żadnych zastrzeżeń co do przebiegu przesłuchań z ich udziałem.

Prokuratura Regionalna w Łodzi będzie kontynuować działania zmierzające do ustalenia, co stało się z majątkiem Amber Gold i OLT Express. Już teraz wiadomo, że od 15 grudnia 2011 roku do 30 sierpnia 2012 roku OLT Express otrzymywała znaczne przelewy pieniężne z kont Amber Gold. Na rzecz OLT Express przelanych zostało 5 milionów 800 tysięcy dolarów oraz 43 miliony 600 tysięcy złotych. Pomimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych. Prokuratorzy przypuszczają, że nie były to wszystkie pieniądze klientów Amber Gold, które zostały wyprowadzone z kont spółki. Zbadanie wszystkich takich przepływów pozwoli na szersze zaspokojenie pokrzywdzonych w sprawie Amber Gold.

W zainteresowaniu prokuratorów jest ponadto dokładne zbadanie funkcjonowania spółki OLT Express. Chodzi głównie o źródła jej finansowania. Badane są również wszystkie powiązania tej spółki i członków jej władz ze spółką Amber Gold, jej twórcami oraz osobami, które z nimi współpracowały i czerpały korzyści ze stworzonej piramidy finansowej. Prokuratorzy i powołani przez nich biegli w całości badają przepływy środków finansowych z kont Amber Gold do OLT Express i wszystkich przedsiębiorstw z nią związanych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji: 2017-03-01
Liczba odsłon: 1 164