czwartek, 01 sierpnia 2019

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skutecznie wstrzymała opuszczenie zamkniętego zakładu psychiatrycznego przez sprawcę brutalnego zabójstwa

Prokuratura  Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skutecznie wstrzymała opuszczenie zamkniętego zakładu psychiatrycznego przez sprawcę brutalnego zabójstwa

Zażalenie Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Oliwa w Gdańsku zostało uwzględnione przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który 30 lipca 2019r. uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 8 lipca 2019r., uchylające stosowanie wobec Mariusza L. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

Zabił córkę w parku

Mariusz L. w kwietniu 2015 r. odebrał swoją córkę z przedszkola, a następnie w parku w Gdańsku – Brzeźnie w okrutny i brutalny sposób pozbawił ją życia. W toku toczącego się przeciwko niemu śledztwa podejrzany poddany został obserwacji sądowo – psychiatrycznej. Biegli psychiatrzy w wydanej opinii stwierdzili, iż czynu tego dopuścił się mając całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, wobec stwierdzonej niepoczytalności sprawcy, 25 maja 2018 r. umorzył postępowanie toczące się przeciwko niemu. Nadto, na wniosek prokuratora, tytułem środka zabezpieczającego orzekł o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Wcześniej Mariusz L. był tymczasowo aresztowany.
Okres stosowania środka zabezpieczającego wobec Mariusza L. był kilkakrotnie przedłużany postanowieniami sądów okręgowych, właściwych dla miejsca pobytu osadzonego.

Skuteczne wstrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowieniem z 8 lipca 2019 r. orzekł o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia w zamkniętym oddziale psychiatrycznym i orzekł o zastosowaniu środków zabezpieczających w postaci terapii psychiatrycznej i terapii uzależnień. W dniu wydania postanowienia przez Sąd prokurator złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nieprawomocnego postanowienia sądu zapowiadając jego zaskarżenie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił wniosek prokuratora.
W złożonym zażaleniu prokurator zakwestionował ustanie przesłanek stanowiących podstawę do izolacji mężczyzny w zakładzie zamkniętym, wskazując na dalej istniejące ryzyko nawrotu zaburzeń i niebezpiecznych zachowań.
Podzielając stanowisko prokuratora, Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-01
Data udostępnienia informacji: 2019-08-01
Liczba odsłon: 750