środa, 15 maja 2019

Sąd Najwyższy uchylił immunitet byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Sąd Najwyższy uchylił immunitet byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Wczoraj (14 maja 2019 roku) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Sąd podzielił argumentację prokuratora

Sąd Najwyższy uznał, iż zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez sędziego czterech czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Polegać miały one na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i pozbawieniu społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Działania pokrzywdzonych sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Uchwała Sądu Najwyższego nie jest prawomocna.

Śledztwo w sprawie bezprawnych pozbawień wolności

Wniosek o uchylenie immunitetu złożony został w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Uchylenie immunitetów dwóm byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-15
Data udostępnienia informacji: 2019-05-15
Liczba odsłon: 853