piątek, 19 października 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu aresztu kaucyjnego wobec Jakuba R. i Aliny D.

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu aresztu kaucyjnego wobec Jakuba R. i Aliny D.

Postanowieniem z dnia 19 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu tzw. „aresztu kaucyjnego” -stosownie do treści art. 462 § 1 k.p.k. Oznacza to, że Jakub R. i Alina D. nie opuszczą aresztu do czasu rozpoznania zażalenia wniesionego przez Prokuraturę na postanowienie z dnia 18 października 2018 roku.

W dniu 18 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego trafił akt oskarżenia dotyczący warszawskiej reprywatyzacji, którym objęto dziewięć osób, w  tym: Jakuba R., Alinę D., Wojciecha R., Grzegorza M., Janusza P., Marzenę K.,  Roberta N., Mariusza L. i Joannę O., procedował w przedmiocie dalszego stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R. – byłego Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy i jego matki Aliny D.

Sąd przedłużył wobec obojga oskarżonych stosowanie środka izolacyjnego na okres dalszych trzech miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że ulegnie on zmianie z chwilą wpłaty do dnia 16 listopada 2018 roku dwóch milionów złotych przez oskarżonego Jakuba R. oraz pięciuset tysięcy złotych przez oskarżoną Alinę D.

Prokurator nie zgodził się z takich rozstrzygnięciem. Skorzystał z przysługujących mu uprawnień i złożył środek odwoławczy w postaci zażalenia, a wraz z nim wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu jego rozpoznania przez sąd odwoławczy, wskazując na zaistnienie przesłanek uzasadniających kontynuowanie najbardziej restrykcyjnego ze środków zapobiegawczych.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględniając wniosek prokuratora, wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu tzw. „aresztu kaucyjnego”.

Jakub R. oraz Alina D. oskarżeni zostali m. in. o popełnienie wspólnie i w porozumieniu  trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym  polegających na przyjęciu korzyści majątkowej znacznej wartości  w kwocie około 12,5 milionów złotych oraz połowy udziałów w nieruchomości położonej pod dawnym adresem Chmielna 70 w związku z reprywatyzacją kilkunastu nieruchomości warszawskich, przestępstwa doprowadzenia spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27 i w Kościelisku przy ul. Salamandry  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 milionów złotych oraz przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-19
Data udostępnienia informacji: 2018-10-19
Liczba odsłon: 914